Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 202E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sayısal Yöntemler
İngilizce Numerical Methods
Dersin Kodu
MAT 202E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Burak Karacık
Dersin Amaçları 1.Mühendislik ve bilimde kullanılan sayısal yöntemlerin dili, mantığı ve matematiğinin verilmesi
2.Bilim, endüstri ve toplumda çok geniş bir alanda oluşan problemlerin çözümünde sayısal yöntemlerin
nasıl yapılacağının öğretilmesidir.
Dersin Tanımı Sayısal Yöntemlerin tanımı ve özellikle mühendislik uygulamalarındaki kullanımının açıklanması. Sayısal
yöntemlerde hata analizi, analitik çözümler, lineer ve lineer olmayan denklem sistemi çözümleri, yaklaşım
yöntemleri, interpolasyon, lineer regresyon, sayısal integrasyon
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı James F. Epperson, 2001, An Introduction to Numerical Methods and Analyses,, John Wiley
and Sons, ISBN:0471316474.
Diğer Referanslar R. Tapramaz, 2002, Sayısal Çözümleme, Literatür yayıncılık, ISBN:0130126411.
Nahit Kumbasar, 1992, Bilgisayar Programları ile Sayısal Hesap, TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası Yayını.
Curtis F. Gerald and Patrick O. Wheatley, 2004, 0-321-13304-8, Addison Wesley Publishing
Company, ISBN:0-321-13304-.
İ. uzun, 2004, 4. Nümerik Analiz, Beta yayınları, ISBN:9754869529.
Chaapra, S., C., Canale, R., P., 2003, Mühendisler için sayısal yöntemler, Literatür Kitabevi,
ISBN:0130126411.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020