Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 331E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kısmi Diferansiyel Denklemler
İngilizce Partial Differential Equations
Dersin Kodu
MAT 331E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Cihangir Özemir
Dersin Amaçları 1. Kısmi türevli diferansiyel denklemlerin ve bunlarla ilgili başlangıç değer, sınır değer ve Dersin Amacı
başlangıç-sınır değer problemlerinin ortaya çıkışları, sınıflandırılmaları hakkında bir temel
bilgi birikimi sağlamak.
2. Bu problemlerin çözüm yöntemleri ile ilgili bir temel anlayış geliştirmek
Dersin Tanımı Birinci Mertebe Tek Bilinmeyenli Denklemler; lineer ve kuazi-lineer denklemlerin genel
(Course Description) çözümleri ve Cauchy problemi, nonlineer denklemler. İkinci Mertebe İki Bağımsız Değişkenli
Lineer Denklemler; Cauchy problemi ve sınıflandırma, kanonik formlar. Bir Boyutlu Dalga
Denklemi; Cauchy problemi D’Alembert çözümü,inhomojen dalga denklemi. Eliptik
Denklemler; Laplace denklemi, max-min prensibi. Sınırdeğer problemleri ve Green
fonksiyonu.Parabolik Denklemler; başlangıç ve başlangıç-sınırdeğer problemleri, temel
çözümler ve Green fonksiyonu. Analitik Çözüm Teknikleri; değişkenlerin ayrılması ve integral
dönüşüm teknikleri.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024