Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 357 - Lineer Cebir III
 

MAT 357 - Lineer Cebir III

Dersin Amaçları

Polinomlar, matris polinomları, matris fonksiyonları ve kanonik formlar ile ilgili temel bilgileri öğrenciye kazandırmaktır.

Dersin Tanımı

Polinomlar; polinom halkaları, asal çarpanlara ayrılışı, lagrange interpolasyonu. Kanonik Formlar; karakteristik polinom, minimal polinom, öz uzaylar, invariyant alt uzaylar, köşegenleştirme, üçgenleştirme, invariyant direkt toplam, ayrışım teoremi. Rasyonel ve Jordan Formu; sıfırlayıcı alt uzaylar, devirli alt uzaylar, Jordan formu, invariyant çarpanların bulunması. Bilineer Formlar; bilineer formlar, simetrik formları, uniter ve ortogonal dönüşümler, eşlek uzaylar.

Koordinatörleri
Ulviye Ilgaz
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023