Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 142E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Lineer Cebir II
İngilizce Linear Algebra II
Dersin Kodu
MAT 142E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ersin Özuğurlu
Dersin Amaçları 1- Vektör uzaylarında iç çarpım kavramını vermek ve iç çarpım yardımıyla diklik kavramını geliştirmek.
2- Lineer Dönüşümlerdeki temel konuları hatırlatarak özdeğer, özvektör kavramlarını
öğretmek.
3- Benzerlik ve bir matrisin köşegenleştirilmesi kavramlarının öğretilmesi.
4- Kuadratik formlar ile özdeğerler arasındaki ilişkiyi öğretmek.
5- Lineer Cebir kavramlarının Analitik Geometrideki uygulamalarını göstermek.
Dersin Tanımı İç Çarpım Uzayları; standart iç çarpım, ortogonal alt uzaylar, bir alt uzayın ortogonal tümleyeni, iç çarpım, iç çarpım uzayları, normlu uzaylar, Cauchy-Schwarz eşitsizliği, ortogonal
tabanlar, ortogonal matrisler, Gram-Schmidt ortogonalleştirme yöntemi.
Lineer Dönüşümler; Lineer dönüşümün tanımı, lineer dönüşümün matris temsili, benzerlik.
Özdeğer ve Özvektörler: köşegenleştirme, Cayley-Hamilton Teoremi, kuadratik formlar, konik
kesitler, ikinci dereceden yüzeyler
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
I- İç çarpım, iç çarpım uzayı kavramları ve dikleştirme yöntemlerini kullanabilme,
II- Lineer Dönüşüm ve benzerlik ile ilgili bilgiyi kullanabilme,
III- Özdeğer, özvektör hesabını yapabilme, bir matrisin köşegen ya da Jordan kanonik formunu
hesaplayabilme,
IV- Lineer Cebir kavramlarının Analitik Geometrideki uygulamalarını yapabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Bernard Kolman, David R. Hill, 2008, “Elementary Linear Algebra with Applications", 9th Edition, Prentice Hall, ISBN:0-13-135063-3.
Diğer Referanslar 1. S. J. Leon, "Linear Algebra with Applications", Prentice Hall, 2002, Sixth Edition.
2. Howard Anton, Chris Rorres, “Elementary Linear Algera”, John Wiley and Sons, 2005.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023