Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 443 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Güneş Enerjisi Fizik ve Teknolojisi I
İngilizce Solar Energy Physics and Technology I
Dersin Kodu
FIZ 443 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zuhal Er
Dersin Amaçları 1.Bir toplayıcı üzerine düşen güneş ışınım miktarını hesaplayabilme
2.Bir düz güneş toplayıcısını ve kısımlarını tanıtmak, böyle bir toplayıcının yapılışı hakkında
bilgilendirmek ve tasarımını yapabilmelerini sağlamak
3. Optik ve termodinamik bilgilerini bir düz güneş toplayıcısında kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Yenilenebilir enerji kaynakları ve güneş enerjisi,güneş ve atmosfer dışındaki güneş ışınımı, güneş ışınımının atmosferi geçişi ve yeryüzündeki güneş ışınımı, elektromanyetik spektrum, absorpsiyon ve
emisyon, Planck yasası , Wien deplasman yasası, Stefan-Boltzmann formülü,opak malzemelerin ışınım
karekteristikleri, Kirchoff yasası, düz güneş toplayıcıları,saydam örtü, ara yüzeylerden yansıma, geçirme ve yutma, yutucu yüzeyler, seçici yüzeyler, toplayıcıların ısıl analizi, toplayıcılardaki enerji kayıpları,toplayıcı
verimi, verim testi.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020