Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 207 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Osmanlı Tarihi
İngilizce Ottoman History
Dersin Kodu
ITB 207 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 - - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Fatma Sel Turhan
Dersin Amaçları Osmanlı tarihini siyasi olmaktan çok, kültür ve medeniyet tarihi perspektifinden ele almayı planlayan bu ders, günümüzde de tartışılan bazı konuların geçmişteki izlerini sürmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Tanımı ITB 207 OSMANLI TARİHİ HAFTALIK DERS PROGRAMI
Fatma Sel Turhan
1. Ders ve Kaynaklar Hakkında
Donald Quataert, “Osmanlı Tarihini İncelemek Neden Gerekli?,” Osmanlı
İmparatorluğu, 1700-1922, İstanbul: İletişim, 2003, ss. 25-41.
2. Beylikten İmparatorluğa Osmanlı
Donald Quataert, “Başlangıcından 1683’e Kadar Osmanlı İmparatorluğu,” Osmanlı
İmparatorluğu, 1700-1922, İstanbul: İletişim, 2003, ss. 41-73.
3. İstanbul’un Fethi ve İmarı
Suraiya Faroqhi, “Yeniçağın Başında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Yapısı,” Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Tarih Vakfı Yayınları, sy. 49-68.
Halil İnalcık, “Fatih, Fetih ve İstanbul’un Yeniden İnşası,” Dünya Kenti İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, ss. 22-37.
4. Saray-ı Cedid: Osmanlı Yönetim Sarayı
“Topkapı Sarayı,” Diyanet İslam Ansiklopedisi Maddesi, ss. 256-261.
5. Osmanlı Haremi
Leslie Peirce, Harem-i Hümayun: Osmanlı İmparatorluğu’nda Hükümranlık ve Kadınlar, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1998, ss. 152-199.
6. Osmanlı İmparatorluğu, 18. Yüzyıl
Donald Quataert, “Osmanlı İmparatorluğu, 1683-1798”, Osmanlı İmparatorluğu, 1700-1922, İstanbul: İletişim, 2003, ss. 73-95.
Selim Karahasanoğlu, “Osmanlı Tarih Yazımında “Lale Devri”: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Sayı 7, Bahar-Yaz 2008, ss. 129-144.
7. Osmanlı Toplumsal Hayatı I
Suraiya Faroqhi, “Kentlerde Toplumsal Yaşam”, ed. Halil İnalcık, Donald Quataert, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt 2, ss. 699-729.
8. Osmanlı Toplumsal Hayatı II
Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, ss. 115-163.
9. Osmanlı İmparatorluğu, 19. Yüzyıl
Donald Quataert, “19. Yüzyıl,” Osmanlı İmparatorluğu, 1700-1922, İstanbul: İletişim,
2003, ss. 95-123.
10. Osmanlı Eğitim Sistemi
Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, ss. 200-222.
İlhan Tekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, TTK Yayınları, 1993, ss. 4-34.
11. Osmanlı Devleti’nde Çok Kültürlülük
Nuri Adıyeke, “Osmanlı Millet Sistemine Dair Tartışmalar ve Siyasal Bir Uzlaşma Modeli Olarak Millet Sistemi,” Yeni Türkiye Dergisi 60, 2014, 1-12.
Şener Aktürk, “Osmanlı Devleti’nde Dini Çeşitlilik: Farklı Olan Neydi?”, Doğu Batı Dergisi 2010, ss. 133-159.
12. Osmanlı’da Ölüm Kültürü
Hans-Peter Laqueur, Hüve'l Baki, Tarih Vakfı Yay. ss. 1-6, 66-72, 80-95, 127-137, 168-172.
13. Osmanlı’da Yemek Kültürü
Yeme-İçme ve Dost Sohbetleri, sy. 223-242.
Soframız Nur Hanemiz Mamur : Osmanlı Maddi Kültüründe Yemek ve Barınak. / editörler Suraiya Faroqhi, Christoph K. Neumann ; çev. Zeynep Yelçe. -- İstanbul : Kitap Yayınevi, 2006, ss. 185-204.
14. Krizler ve Yeni Başlangıçlar, (1770-1839)
Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, ss. 245-291.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024