Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 141E - Lineer Cebir I
 

MAT 141E - Lineer Cebir I

Dersin Amaçları

1.Lineer denklem sistemlerini ve matris cebrini tanıtmak.
2.Lineer denklem sistemlerinin çözümlerinin yorumlanmasında matrislerin kullanımını
öğretmek.
3.Determinant fonksiyonunu tanıtmak ve determinant özelliklerinin yanı sıra bir matrisin
tersinin bulunmasında ve lineer denklem sistemlerinin çözümünde determinantların
kullanılmasını öğretmek.
4.Vektör uzaylarını, alt vektör uzaylarını tanıtmak, lineer bağımsızlık, taban, boyut ve
koordinatlar hakkında bilgilendirmek

Dersin Tanımı

Lineer denklem sistemleri ve matrisler; matris işlemleri, özel matrisler, elemanter satır ve sütun
işlemleri, echelon form, elemanter matrisler, ters matris, eşdeğer matrisler. Lineer denklem
sistemlerinin çözümleri. Determinantlar; determinant özellikleri, işaretli minörler ve bir matrisin ek
matrisi, ters matrisin elde edilişi, Cramer kuralı. Vektör Uzayları; vektör uzaylarının tanımı, alt
uzaylar, lineer bağımsızlık, taban ve boyut, koordinatlar, taban değişimi ve izomorfizim, bir
matrisin rankı.

Koordinatörleri
Ersin Özuğurlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022