Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 207 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Osmanlı Tarihi
İngilizce Ottoman History
Dersin Kodu
ITB 207 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Tuncay Zorlu
Dersin Amaçları 1. Öğrencilere Osmanlı tarihinin temel kaynaklarını tanıtmak
2. Öğrencilere Osmanlı tarihini ele almada kullanılan bilimsel yöntemleri ve kaynak değerlendirme kültürünü vermek
3. Öğrencilerin, yeni gelişen bilim ve teknoloji tarihi, sosyal tarih gibi disiplinler arası yaklaşımları da kullanarak Osmanlı tarihini, geniş bir perspektiften değerlendirmelerini sağlamak
4. Osmanlı tarihini, dünya tarihi ile birlikte ele almak
5. Öğrencilerin konuyla ilgili okuma, anlama ve yazma becerilerini geliştirmek
Dersin Tanımı Bu ders, öğrencilerin Osmanlı tarihinin yöntemlerine ve temel konularına aşina olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu bağlamda Osmanlı tarihi siyasal, sosyal, kültürel ve teknolojik perspektiftlerle ele alınacak, günümüzün tartışılan konularının Osmanlı dünyasındaki köklerinin izleri sürülecek ve öğrenciye tarihi olaylarla günümüz arasında bağlantı kurabilme ve yorum yapabilme yetisi kazandırılmaya çalışılacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Tarih yazımı ve metodolojisine aşinalık kazanırlar.Böylelikle tarihi konuları daha sağlıklı değerlendirebilirler.
2. Osmanlı Devleti’nin kuruluş felsefesini, idari, ekonomik, sosyal ve eğitimsel özelliklerini tanırlar ve fikir yürütebilirler.
3. Osmanlı Devleti içerisindeki yerli ve yabancı unsurların birarada yaşama kültürünün temel bileşenleri hakkında bilgi sahibi olurlar.
4. Osmanlı Devleti’nde kadın, çocuk ve ailenin konumunu öğrenirler.
5. Osmanlı Devti’nin bilim ve teknoloji politikalarını ve kurumlarını tanırlar.
6. Osmanlı Tarihi ve diğer disiplinler arasında ilişki kurma gücü kazanırlar
7. Osmanlı Tarihini, dünya tarihi içinde anlamlandırma ve konumlandırma melekeleri gelişir
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı E. İhsanoglu (ed.) Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, 2 cilt, (Istanbul: IRCICA, 2001).
Diğer Referanslar • İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı (İstanbul: Hil Yay., 1987).
• Halil İnalcık and Donald Quataert, An Economic History and Social History of the Ottoman Empire (Cambridge University Press, 1994).
• Leslie Pierce, Harem-i Hümayun: Osmanlı İmparatorluğunda Hükümranlık ve Kadınlar (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002).
• Stanford J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, (California University Press, 1978).
• Suraiya Faroqhi, Approaching Ottoman History: An Introduction to the Sources (UK: Cambridge University Press, 1999).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023