Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 233E - Antropoloji
 

ITB 233E - Antropoloji

Dersin Amaçları

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin;
1. Sosyo-kültürel ve çevresel süreçleri analiz edebilme yeteneği kazanmaları,
2. Kültürlerarası karşılaştırma yöntemlerini öğrenmeleri,
3. Kültürlerarası iletişim ve kültürel analiz tekniklerini öğrenmeleri,
4. Antropoloji alanındaki kavramsal ve yöntemsel yaklaşımları öğrenmeleri,
5. Kültürel görecelik kavramı ile kültürel analiz yapabilme becerisi kazanmaları,
6. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerileri geliştirmeleri beklenmektedir.

Dersin Tanımı

Bu ders, antropoloji disiplinindeki genel ilgi konularını kapsamaktadır. Antropolojinin temel kuramları ve yöntemleri, çeşitli insan kültürleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklamak için karşılaştırmalı perpektif içerisinde kullanılacaktır. Kurs bütüncül yaklaşımlara giriş niteliğinde çevre, ekoloji, dil, inanç sistemleri, sembolik sistemler ve anlamlar, mitoloji, aile, evlilik ve akrabalık, cinsiyet, kültürlenme süreçleri, politik organizasyonlar ve ekonomik pratikler gibi kültürel olguların anlamları ve birbirleriyle olan etkileşimi değerlendirecektir. Okumalar, dersler, filmler ve tartışmalar aracılığı ile anthropolojinin temaları, kavramsal çerçeveleri ve araştırma teknikleri öğrenilecektir.

Koordinatörleri
Sevil Hatice Baltalı Tırpan
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022