Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 227E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Siyaset Teorisi
İngilizce Political Theory
Dersin Kodu
ITB 227E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Gürcan Koçan
Gürcan Koçan
Dersin Amaçları I. Çağdaş siyaset kuramının genel temalarına aşina olmak,
II. Somut sorunsallara siyaset kuramlarını uygulama becerisini geliştirmek,
III. Makale yazma ve sözlü sunuş yapma konusunda yetkin olmak,
IV. Kuramsal siyasal dayanaklandırmalardaki zayıflılıkların bilincine vararak göndermede bulunmak,
V. Diğer öğrencilerle işbirliği yapmayı ve kişisel düşünceleri kamuda desteklenecek şekilde sunmayı öğrenmek.
Dersin Tanımı Bu ders siyaset teorisi alanında ortaya çıkan temel kavramsal sorunsalları çalışma imkânını verir. Ders siyasi düşünce savunuları birlikte iyi yaşam anlayışımsımızı etkileyen özgürlük, eşitlik, adalet ve demokrasi gibi kavramalar inceler. Çağdaş siyaset teorisini şekillendiren, Siyasal toplumda nasıl yaşamalıyız? Siyasal toplumun geçerli sınırları nelerdir? Siyasal toplum hangi kurallar tarafından yönetilmelidir? Adalet nedir ve eşitlikle olan ilişkisi nedir? Devle nasıl meşrulaştırılır? İnsan hakları nelerdir? Savaş herhangi bir şekilde meşrulaştırılabilirimi? Demokrasi en iyi yönetim şeklimidir? gibi temel sorulara odaklanacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. Siyaset kuramları konusundaki temel yaklaşımlar kavramayı ve bu yaklaşımları gerçek hayattaki olaylara uygulamayı,
II. Siyaset kuramlarının genel bakış tarzından yaralanarak, eleştirel düşünmeyi ve uygumla içersindeki etik sorunsallarını çözümlemeyi,
III. Siyasal sorunsalların çözümünde eleştirel düşünme becerilerini bağlı olarak siyasal kuramları anlamayı ve mantıksal akıl yürütmeyi,
IV. İletişim becerilerini geliştirmeyi ve karşılarındaki diğer insanlara karşı açık düşünceli ve saygılı tutum takınmayı öğrenirler
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Dryzek, J., Honig, B. and Phillips, A. (eds.) (2006) The Oxford Handbook of Political Theory (Oxford, Oxford University Press).
Hampton J. (1997) Political Philosophy (Colorado, Westview Press),
McKinnon, C. (2008) Issues in Political Theory (Oxford: Oxford University Press).
Swift, A. (2006) Political Philosophy: a beginners' guide for students and politicians (Cambridge, Polity).
Diğer Referanslar Boucher D. and Paul Kelly (2009) Political Thinkers From Socrates to the Present. (Oxford, Oxford University Press)
Farrelly, C. (2004) Introduction to Contemporary Political Theory (London, Sage).
Gaus, G. (2000) Political Concepts and Political Theories (Boulder, Westview Press).
Gaus, G. and Kukathas, C. (eds.) (2004) Handbook of Political Theory (London, Sage).
Goodin, R. and Pettit, P.(eds.) (1993) A Companion to Contemporary Political Philosophy (Blackwell, Oxford).
Kymlicka, W. (2001) Contemporary Political Philosophy: An Introduction (Oxford, Oxford University Press).
Wolff, J. (2006) Introduction to Political Philosophy (Oxford, Oxford University Press).
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024