Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 212E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Enstrümantal Analitik Yöntemler
İngilizce Instrumental Analytic. Methods
Dersin Kodu
KIM 212E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
4 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ferah Çalışır
Dersin Amaçları 1. Spektroskopik, elektrometrik ve kromatografik yöntemlerin temel prensiplerini verilmesi
2. Maddenin yapısı ve bileşimi hakkında kalitatif ve kantitatif bilgi vermek
3. Doğru modern analitik cihazların seçimi ve etkin kullanımı
Dersin Tanımı Spektrometrik Yöntemlere Giriş, Optik Cihazların Bileşenleri, Optik Atomik Spektroskopiye Giriş,Atomik Absorpsiyon ve Atomik Emisyon Spektrometri, Ultraviole-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektrometri, Moleküler Lüminesans Spektrometri, İnfrared Spektrometri, Elektroanalitik Kimya, Potansiyometrik Yöntemler, Redoks Titrasyonları, Voltametri, Kulometrik Metotları, Amperometrik Metotları, İletkenlik Yöntemleri, Gaz Kromatografi, Yüksek Performanslı Sıvı, Dağılma-Adsorpsiyon , İyon Değiştirme, Boyut Eleme, İnce Tabaka ve Superkritik Akışkan Kromatografi, Kapiler Elektroforez
Dersin Çıktıları 1. Enstrümantal yöntemlerle kalitatif ve kantitatif analiz yapabilme.
2. Temel spektroskopik, elektrometrik ve/veya kromatografik yöntemlerini bir analiz için doğru cihaz seçimiyle kullanabilme becerisi.
3. Modern analitik cihazların bileşenleri ve çalışma prensiplerini elde etmek
4. Üzerinde çalışacağı örneğe uygun analiz yöntemini seçebilme bilgisi
Önkoşullar KIM 211 MIN DD veya KIM 211E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023