Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 037E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Bilgi, Dil, Mantık
İngilizce Knowledge, Language & Logic
Dersin Kodu
ITB 037E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Aydan Turanlı
Dersin Amaçları 1. Bilgi, dil ve mantık ile ilgili konuları tanıtmak.
2. Kuramsal ve kavramsal düşünce yeteneğini geliştirmek.
3. Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma yeteneğini geliştirmek.
4. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek.
5. Mühendislik problemlerini sosyal bağlamı içinde ele alma ve değerlendirme kapasitesini kazandırmak.
Dersin Tanımı Dil ile zihin arasındaki ilişki, dil ile gerçeklik arasındaki ilişki, dil ve toplum arasındaki ilişki: geleneksel dil anlayışı ve onun 21.yüzyılda çeşitli filozoflar tarafından eleştirisi; insan bilgisinin doğası, nasıl biliyoruz, bilimsel bilgi nedir, bilgi, inanç ve doğruluk arasındaki ilişki nedir gibi bilgi teorisini ilgilendiren konular ve sentaktik, semantic ve pragmatic arasındaki ilişkiyi inceleyen konular bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Mantıksal akıl yürütme,
2. Kuramsal ve kavramsal düşünce,
3. Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma,
4. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma,
5. Mühendislik problemlerini sosyal bağlamı içinde ele alma ve değerlendirme
becerilerinde gelişme sağlar.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar Projektörlü sınıf
Diğer ----
Ders Kitabı Searle, John. Consciousness and Language. Cambridge: Cambridge University Press. 2002
_________. Expression and Meaning. Cambridge: Cambridge University Press. (1979) 1999
Diğer Referanslar Wittgenstein, Ludwig. On Certainty. Eds: G. E.M. Anscombe, and Wright. New York: Basil Blackwell. 1969.
Kenny A. Wittgenstein. Suffolk: Penguin Press. 1976
Pears, D. The False Prison. Oxford: Oxford University Press. (1987) 1997
A Austin, J. L. How to Do Things With Words. Cambridge: Harvard U.Press. 1997
Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. German Text with an English translation by C.K.Ogden. London: Routledge. (1922) 1999
Wittgenstein, Ludwig. Philosophical Investigations. Translated by G.E.M. Anscombe. New York: Macmillan Publishing. (1953
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024