Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 252E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Introduction
2 van der Waals denklemi ve türetilmesi. Matematik: türevler,kısmi türevler. ideal gaz denklemi 1, 2 ile alıştıma, termal genleşme katsayısı, izotermal sıkışabilirlik, toplam diferensiyal, durum fonksiyonları, Virial gaz denklemi. Boyle sıcaklığı. Gerçek gazların PV izotermleri, kritik nokta, kritik basınç, hacım ve sıcaklık değerlerinden van der Waal sabitlerinin çıkarılması. Gazlarla ilgili alıştırmalar
3 Calculus, derivatives, total differential, state functions, thermal expansion coefficient, isothermal compressibility, derivation of the Virial equation from van der Waals equation, Boyle temperature, PV isotherm of real gases, critical point, critical pressure and derivation of van der Waals constants.
4 The first law of thermodynamics, work, heat, reversible and irreversible processes, internal energy, enthalpy
5 Cp, Cv, internal pressure, Joule and Joule - Thomson experiments, application of the first law in ideal gas processes, isothermal and adiabatic processes.
6 Spontaneous processes, conversion of heat into useful work, the second law of the thermodynamics, thermodynamic efficiency, Carnot cycle, entropy.
7 1st midterm exam
8 No lecture
9 Entropy changes in various processes, entropy change during mixing, Boltzman equation, entropy changes in the system, in the environment and in the universe, heat pump and refrigerator, examples
10 The third law of thermodynamics, absolute zero, cryogenics, Gibbs and Helmholtz free energies, Gibbs equations, Maxwell relations, examples
11 Calculations of the changes in internal energy, enthalpy, entropy, Gibbs and Helmholtz free energies in real processes using Gibbs equations and Maxwell relations.
12 2nd midterm exam
13 Material equilibrium, phase and reaction equilibrium, chemical potential, extent of the reactions and stochiometric coefficients, osmotic pressure, examples and exercises
14 Chemical equilibrium in gas phase reactions, equilibrium constant and its temperature dependence
15 Review of the topics covered, exercises.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020