Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 111E - Matematik I
 

MAT 111E - Matematik I

Dersin Amaçları

1. Tek değişkenli fonksiyonlarda limit, süreklilik, türev kavramlarını öğretmek.
2. Türev ve integral kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
3. Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak

Dersin Tanımı

Giriş:Reel Sayılar ve Reel Doğru, Doğrular, Çemberler ve Paraboller, Fonksiyonlar ve Grafikleri,
Fonksiyonların sınıflandırılması,Matematik Modeller,Bileşke Fonksiyonlar, Öteleme Kuralları,
Trigonometrik Fonksiyonlar.
Limit ve Süreklilik:Değişim Oranı ve Limit, Limit Bulma ve Limit Kuralları, Limit Tanımı, Tek Taraflı
Limitler ve Sonsuzda Limit, Sonsuz Limit ve Dikey Asimptotlar, Süreklilik, Teğet ve Türev.
Türev:Fonksiyon Olarak Türev, Türev Kuralları, Değişim Oranı Olarak Türev, Trigonometrik
Fonksiyonların Türevleri, Zincir Kuralı ve Parametrik Denklemler, Kapalı Türetme, İlişkili Oranlar,
Lineerizasyon ve Diferansiyeller.
Türev Uygulamaları:Fonksiyonların Ekstrem Değerleri, Ortalama Değer Teoremi, Monotonik
Fonksiyonlar ve Birinci Mertebe Türev Testi, Konkavlık ve Eğri Çizimi, Uygulamalı Optimizasyon
Problemleri, Belirsiz Formlar ve L’Hopital Kuralı, Newton Metodu ve TersTürevler.
İntegral:Sonlu Toplam ile Hesaplama, Sigma Notasyonu ve Sonlu Toplamların Limiti, Belirli İntegral,
İntegral Hesabın Temel Teoremi, Belirsiz İntegraller ve Değişken Dönüşümü, İki Eğri Arasında Kalan
Alan Hesabı.
Belirli İntegralin Uygulamaları: Dilimleme ve Bir Eksen Etrafında Döndürme ile Hacim Hesabı,
Silindirik Kabuklar Metodu ile Hacim Hesabı, Düzlem Eğrilerin Uzunlukları, Momentler ve Ağırlık
Merkezi Hesabı , Yüzey Alanları ve Pappus Teoremleri.
Transandantal Fonksiyonlar:Ters Fonksiyonlar ve Türevleri, Doğal Logaritma Fonksiyonları, Üstel
Fonksiyon, a
x
ve loga x. Üstel olarak Artma ve Azalma, Ters Tirigonometrik Fonksiyonlar, Hiperboli

Koordinatörleri
Ali Demirci
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024