Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 171 - Bilim, Teknoloji ve Toplum
 

ITB 171 - Bilim, Teknoloji ve Toplum

Dersin Amaçları

Dersin Hedefi öğrencinin bilim ve teknoloji kavramlarını ve kurumlarını modern toplumun temelleriyle ilişkilendirerek tanımasını ve tartışabilmesini sağlamaktır. Amaç öğrencinin bu kavramların klasik tanımları yanında 20. yy.'da bunlara eklenen yeni anlamlarıyla birlikte bilim ve teknolojide yana ve karşı tezleri tanıması ve bunları eleştirebilecek bilgi ve düşünce formasyonunu elde edebilmesidir.

Dersin Tanımı

Modern toplumda bilim ve teknoloji kavram ve kurumları özgür bireylerin varlığı üzerine kurulu olmakla daha önceki toplum biçimlerindeki benzerlerinden temel olarak farklıdır. Modern insanın bilim ve teknolojiyle edindiği gücü denetlemesi ve bundaki sorumluluğu, özellikle bu gücün savaşlarda ve kâr amaçlı acımasızca kullanımı 20. yüzyılda bilim ve teknoloji kavramlarını daha da eleştirel ele almayı zorunlu kılmıştır. Rönesans ve Yeniçağ’da temelleri atılan yeni bilim ve teknoloji kavram ve kurumlarının modern toplumun temel yapısıyla yakın ilişkisi ve bunların 20. yüzyılda aldığı şekiller dersin konusunu oluşturmaktadır. Bilim ve teknoloji tanımlarının toplum ve birey kavramlarıyla ilişkisi, özellikle çağdaş toplumun temel dinamiği olan sermayenin bu bilim ve teknoloji kurumlarını belirleyişi ve sorunları ele alınacak, aydın ve sorumlu insanın bilim ve teknolojinin gelişmesindeki önemi tarıtışılacaktır.

Koordinatörleri
Arif Çağlar
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022