Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 206 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Analitik Kimya & Enst Analizi
İngilizce Analytical Chemistry and Instrumental Analysis
Dersin Kodu
KIM 206 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ferah Çalışır
Dersin Amaçları 1.Analitik kimyanın önemli prensiplerinde sağlam bir temel oluşturmak
2.Deneysel verilerin doğruluk ve kesinliklerinin değerlendirilmesini geliştirmek
3.Pek çok modern analitik kimya tekniklerini tanıtmak
Dersin Tanımı Analitik Kimyaya Giriş ve Genel kavramlar, Kimyasal Analizde Hatalar
Sulu Çözeltiler ve Kimyasal Denge ve Elektrolitlerin Etkisi, Karmaşık SistemlerdeDenge Problemlerinin Çözümü, Gravimetrik Analiz Yöntemleri, TitrimetrikYöntemler, Çöktürme Titrimetrisi, Nötralleşme Titrasyonlarının İlkeleri, KompleksOluşum Titrasyonları, Elektrokimyaya Giriş ve Uygulamaları, SpektrokimyasalYöntemlere Giriş,Atomik ve Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi, Moleküler FloresansSpektroskopisi,Kromatografik Yöntemlere Giriş, Gaz ve Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
1. Analitik kimyada genel kavramlar hakkında fikir sahibi olma
2.Kimyasal analizde hataları değerlendirme, verileri işleme ve istatistiksel olarakanaliz etme
3.Sulu çözeltilerde kimyasal dengeleri oluşturabilme, dengeye elektrolitlerin
etkisini inceleyebilme
4.Karmaşık sistemlerde denge problemlerinin çözebilme
5.Gravimetrik, titrimetrik yöntemlerin
temel ilkelerini kavramak
6.Titrimetrik yöntem çeşitlerini öğrenme ve problem çözme
7. Elektrokimyanın temel ilkelerini kavramak ve ilgili problemleri çözebilme
8.Spektrokimyasal yöntemlerin ilkelerini kavramak, atomik ve
moleküler
absorpsiyon, moleküler floresans uygulamalarını yapabilme
9.Kromatografik yöntemlerin genel ilkelerini kavrama, gaz kromatografi ve
HPLC uygulamalarını yapabilme becerilerini kazanı
Önkoşullar KIM 101 / KIM 101E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Skoog, West, Holler, Crouch, 2007, Analitik Kimya, Bilim Yayıncılık, ISBN:0
-03-035523
Diğer Referanslar Skoog, West, Holler, Crouch, 2007, Analytical Chemistry, Bilim Yayıncılık, ISBN:0-03-035523
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024