Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 342E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Diferansiyel Geometri
İngilizce Differantial Geometry
Dersin Kodu
MAT 342E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Fatma Özdemir
Dersin Amaçları 1. Euclid uzaylarındaki eğriler ve yüzeyler ile temel kavramları vermek
2. İleri analiz ve lineer cebir ilgili bilgileri pekiştirmek ve bu bilgileri geometri problemlerini çözmede kullanabilme becerisi kazandırmak
Dersin Tanımı Eğrilerin Diferansiyel Geometrisi; oskülatör düzlem, eğrilik ve burulma, E^n Euclid uzayındaki Frenet eğrileri ve Frenet formülleri, S^2 ve S^3 deki eğriler, Sabit Frenet eğrilikli eğriler. Doğal denklemler, eğriler teorisinin temel teoremi.Yüzeylerin Diferansiyel Geometrisi; bir yüzeyin I. ve II.esas formu, normal eğrilik, eğrilik çizgileri, asimtotik çizgiler, Dupin göstergesi, Meunier Teoremi, ortalama eğrilik, Gauss eğriliği. Gauss’un Egregium Teoremi.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenci,
I.Regüler eğrilerin çeşitli geometrik özelliklerini belirleyebilme
II.Verilen bir eğrinin teğet, normal ve binormal vektör alanlarını belirleyebilme, eğrilik(ler)ini ve küresel eğrilik(ler)ini hesaplayabilme,
III.Keyfi boyutlu Euclid uzayındaki verilen bir Frenet eğrisinin Frenet çatılarını elde eder,
IV.Eğriler ve yüzeyler teorisi ile ilgili temel teoremleri kavrar,
V.Verilen eğri ailelerinin geometrik özelliklerini belirleyebilme,
VI.Yüzey tanımını ve parametrelemeyi öğrenir, bir yüzeyin birinci ve ikinci esas formunu, eğriliklerini ve yüzeyin bir noktasındaki asal doğrultularını hesaplar,
VII.Yüzeyin üzerindeki bir eğrinin normal eğriliklerini ve eğrilik çizgilerini hesaplar, yüzeyin eğrikleri kavramlarını öğrenir.
becerilerini kazanır.
Önkoşullar MAT232 MIN DD /MAT232E MIN DD /MAT201 MIN DD /MAT201E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Differential Geometry of Curves and Surfaces, Mafredo P. Do Carmo, Prentice-Hall, 1976.
Diğer Referanslar Geometry From a Differentiable Viewpoint, John McCleary, 1997.
Theory and Problems of Differential Geometry, Martin M. Lipschutz Schaum's Outline Series
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023