Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 231 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Organik Kimya I
İngilizce Organic Chemistry I
Dersin Kodu
KIM 231 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 4 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ümit Tunca
Dersin Amaçları Organik kimyanın başlangıç bilgilerini öğretmek
Dersin Tanımı Organik bileşiklerin yapıları ve bağlar, kovalent bağlar ve kimyasal reaktivite, asitler ve bazlar, alkanler ve sikloalkanler, stereokimya, nükleofilik yer değiştirme ve eliminasyon reaksiyonları, alkenler, polienler, alkinler, ultraviyole, Infrared ve nükleer magnetik rezonans spektroskopilerine giriş, alkoller ve eterler.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. organik bileşiklerdeki kimyasal bağları ve fonksiyonel grupları öğreneceklerdir,
II. kimyasal reaktivitenin prensiplerini öğreneceklerdir,
III. asit/baz ve nükleofillik/elektrofillik kavramlarını öğreneceklerdir,
IV. doymuş hidrokarbonları öğreneceklerdir,
V. yapısal ve stereokimyasal (hem konformasyonel hemde configürasyonal) izomeri öğreneceklerdir,
VI. nükleofilik sübstitüsyon ve eliminasyon reaksiyonlarının nasıl oluştuğunu anlayacaklardır,
VII. alken ve alkinleri öğreneceklerdir,
VIII. organik bileşiklerin spektroskopik analizleri hakkında genel bilgiye sahip olacaklardır,
IX. alkol ve eterleri öğreneceklerdir.
Önkoşullar KIM111 MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer Finale girebilme koşulu: 2 ara sınav toplamında 100 üzerinden minimum 50 almaktır.
Ders Kitabı 1. Organic Chemistry, Structure and Reactivity, Seyhan Eğe, 4th ed., Houghton Mifflin Com. NY (1999).
2. Organic Chemistry, Paula Y. Bruice, 5th edition, Prentice Hall. NJ (2007).
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023