Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 303E - Organik Kimya 1
 

KIM 303E - Organik Kimya 1

Dersin Amaçları

1. Organik Kimyanın temel kavram ve ilkelerini öğretmek.
2. Teorik ve pratik bilgiyi bir bütün olarak vermek.
3. Öğrencilerin organik problemleri çözme becerilerini geliştirmek.
4. Organik Kimyanın güncel hayatımızdaki önemini anlatmak.
5. Öğrencileri mantıklı ve pozitif düşüncelere yöneltmek ve organik kimyanın mühendislik için önemini anlamalarını sağlamak.

Dersin Tanımı

Atomik ve Moleküler Orbitaller, hibritleşme, molekül geometrisi, Rezonans ve indüktif etki, asit –baz, dipol moment, Doymuş Hidrokarbonlar(Alkane,Sikloalkane, konformasyon), Doymamış Hidrokarbonlar (Alken, alkin), Stereokimya, Alkoller ve eterler, Aldehit ve ketonlar, Aminler, Karboksilli asitler ve türevleri, Aromatik bileşikler ve ilgili reaksiyonlar

Koordinatörleri
Okan Sirkecioğlu
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022