Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 252E - Kimyasal Termodinamik
 

KIM 252E - Kimyasal Termodinamik

Dersin Amaçları

1. Termodinamik presipleri öğretmek
Dersin Amacı 2. Termodinamik prensiplerin kimyasal sistemlere uygulanmasını öğretmek
3. Termodinamik durum fonksiyonlarının anlamını ve kimyasal sitemlerde uygulamasını öğretmek

Dersin Tanımı

Fiziksel kimya ve dalları, gazların ideal davranışı, idealiteden sapma, Van der Waals ve Virial
Dersin İçeriği denklemler, termodinamiğin 1.yasası: iç enerji, durum fonksiyonları, Joule ve Thomson
denemeleri, ideal gaz proseslerinde birinci prensibin uygulanması, tersinir ve tersinmez
(Course Description) prosesler, ısı-iş çevrimi, termodinamiğin ikinci prensibi, Carnot çevrimi, entropi, çeşitli
proseslerde entropi değişimleri, termodinamiğin üçüncü prensibi, mutlak sıfır, materyal dengesi,
Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri, Gibbs denklemleri, Maxwell bağıntıları, kimyasal
potansiyel ve materyal denge, kimyasal potansiyel ve fazlar arası denge, kimyasal reaksiyonlar
ve denge, denge sabiti, Van't Hoff denklemi, kimyasal reaksiyonlarda standart termodinamik
fonksiyonlar, standart durum, oluşum entalpisi ve iç enerjisi, Hess yasası, Kirchoff denklemi,çözünme entalpisi.

Koordinatörleri
Nermin Orakdöğen
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022