Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / MAT 202E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sayısal Yöntemler
İngilizce Numerical Methods
Dersin Kodu
MAT 202E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 345
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Bahar Ayhan Tezer
Bahar Ayhan Tezer
Dersin Amaçları 1.Mühendislik ve bilimde kullanılan sayısal yöntemlerin dili, mantığı ve matematiğinin verilmesi
2.Bilim, endüstri ve toplumda çok geniş bir alanda oluşan problemlerin çözümünde sayısal yöntemlerin
nasıl yapılacağının öğretilmesidir.
Dersin Tanımı Sayısal Yöntemlerin tanımı ve özellikle mühendislik uygulamalarındaki kullanımının açıklanması. Sayısal yöntemlerde hata analizi, analitik çözümler, lineer ve lineer olmayan denklem sistemi çözümleri, yaklaşım yöntemleri, interpolasyon, lineer regresyon, sayısal integrasyon
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:

I. Sayısal yöntemlerin temellerini anlayacak,
II. Mühendislikte bir problemin analizinde sayısal yöntemleri kullanma becerisine sahip olacak,
III. Belirli bir konuda doğru çözüm yöntemi seçme becerisine sahip olacak,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı James F. Epperson, 2001, An Introduction to Numerical Methods and Analyses,, John Wiley and Sons, ISBN:0471316474.
Diğer Referanslar R. Tapramaz, 2002, Sayısal Çözümleme, Literatür yayıncılık, ISBN:0130126411.
Nahit Kumbasar, 1992, Bilgisayar Programları ile Sayısal Hesap, TMMOB İnşaat
Mühendisleri Odası Yayını.
Curtis F. Gerald and Patrick O. Wheatley, 2004, 0-321-13304-8, Addison Wesley Publishing
Company, ISBN:0-321-13304-.
İ. uzun, 2004, 4. Nümerik Analiz, Beta yayınları, ISBN:9754869529.
Chaapra, S., C., Canale, R., P., 2003, Mühendisler için sayısal yöntemler, Literatür Kitabevi,
ISBN:0130126411.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020