Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / FIZ 431E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Katı Hal Fiziği I
İngilizce Solid State Physics I
Dersin Kodu
FIZ 431E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
4 3 - 2
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Esra Zayim
Esra Zayim
Dersin Amaçları Katı malzemede elektronların ve iyonların davranışlarıyla birlikte katı yapının katının
Dersin Amacı fiziksel özelliklerini (mekanik, elektronik, optik ve manyetik) nasıl belirledikleri
hakkında temel bir giriş vermek.
(Course Objectives) ? İleri seviyede yogun madde fiziği dersi için sağlam bir altyapıyı oluşturmak
Dersin Tanımı Atomlar arası kuvvetler, bağlanma ve kristal yapılar, Kristallerde Kırınımlar, kristal yapının
Örgü Titreşimleri: Termal, Akustik ve Optik Özellikler, Metaller: Serbest
Elektron Modeli, Katılarda Enerji Bantları: yaklaşık serbest elektron teorisi ve sıkı bağlanma yaklaşıklığı, Yarı İletkenler
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin aşağıda sıralan becerilere kavuşması hedeflenir.
I. Kristal malzemeleri örgü ve birim hücre cinsinden tanımlamak ve ilgili kristal yapıların bağlanma enerjilerini hesaplamak.
II. Kristal yapıda kırınım olaylarını anlayabilmek ve böylece malzemenin kristal yapısını
III. Örgü titreşim kiplerinin kollektif doğasını anlamak ve malzemenin ısıl özelliklerini bu
titreşimlerle ilişkilendirebilmek.
IV. Serbest elektron modelini kavramak ve bu modelin katıların elektronik özelliklerini
açıklamadaki yetersizlikleri ve yetkinlikleri hakkında net bir anlayışa sahip olmak.
V. Katının elektronik özelliklerini neredeyse serbest elektron ve sıkı bağlanma modeli
çercevesinde açıklayabilmek.
VI. Yarı iletkenlerin temel özelliklerini anlayabilmek
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Elementary Solid State Physics/ M. A. Omar, Addison-Wesley Pub. Co., 1993.
Diğer Referanslar Solid State Physics/ Aschcroft and Mermin- International ed., Saunders College
Publishing, 1976
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023