Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 209E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Türkiye ve Dünya
İngilizce Turkey in World Affairs
Dersin Kodu
ITB 209E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayşe Sözen Usluer
Dersin Amaçları Bu dersin amaçları:
1. Öğrencileri dünya siyaseti bağlamında Türkiye’nin gündemini oluşturan temel
konular ve sorunlar ile tanıştırmak,
2. Öğrencilere dünya politikasını anlama ve anlamlandırmada kullanılan farklı teorik
çerçeveler hakkında bilgi sunmak,
3. Öğrencileri günümüz küresel siyasetinin karmaşık dinamikleri ışığında Türkiye’nin
ilişkilerini analitik ve eleştirel bir bakışla incelemesini sağlamak,
4. Öğrencilerin bu konularda kendilerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde dile
getirmelerini sağlamaktır.
Dersin Tanımı Bu ders, Türkiye’nin dünya ile ilişkilerine dair temel konuları ve sorunları ele alarak, öğrencilerin bu konulara analitik ve eleştirel bakış açısı geliştirmelerini sağlayacak kavramsal ve tarihsel donanımı sunar. Ders, dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, dünya siyasetine farklı teorik yaklaşımlar sunulur. İkinci bölümde, Türkiye Cumhuriyeti resmi dış politikası ele alınarak, tarihsel kökenleri ve resmi dış politikaya damgasını vuran temel dinamikler incelenir. Üçüncü bölümde, küreselleşme çağı olarak anılan 1990’lar sonrası dönemde küresel güvenlik, küresel ekonomi ve küresel normlar ışığında Türkiye’nin iç ve dış politikasının nasıl şekillendiği analiz edilir. Dördüncü bölümde, Türkiye’nin, A.B.D., Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerinde güncel sorunlar ele alınır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
1. Günümüz dünya siyaseti bağlamında Türkiye’nin gündemini oluşturan temel konular
ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olacak,
2. Dünya politikasını anlama ve anlamlandırmada kullanılan farklı teorik çerçeveler
hakkında bilgi edinecek,
3. Türkiye’nin dış politik ilişkilerindeki güncel gelişmeleri tarihsel gelişimi içinde,
analitik ve eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmasını öğrenecek,
4. Küreselleşme bağlamında Türkiye’nin dış politik ilişkileri üzerine kendilerini sözlü ve
yazılı olarak etkili bir şekilde dile getirebileceklerdir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020