Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 202E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fiziksel Kimya
İngilizce Physical Chemistry
Dersin Kodu
KIM 202E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Belkıs Ustamehmetoğlu
Dersin Amaçları 1.Mühendislik öğrencilerine temel fizikokimya kavramlarını öğretmek
2.Temel kavramları değişik kimyasal sistemlere uygulayabilme becerisini
kazandırmak.
3.Güncel hayatta ve mühendislikte karşılaşılan problemlere fizikokimya
çerçevesinde bakabilme becerisini kazandırmak
Dersin Tanımı Fiziksel kimyanın temel kavramları, ideal ve gerçek gazlar, termodinamiğin 1.,
2. ve 3. prensipleri, iş, ısı, entalpi, entropy, Gibbs ve Helmholtz serbest enerjileri, kimyasal potansiyel, denge, faz dengeleri, faz diyagramları, koligatif özellikler,gazların kinetik teorisi, basit karışımlar, reaksiyon hızı ifadeleri, çarpışmalar,reaksiyon kinetiği, hız yasası, reaksiyon tipleri, katalizörler ve katalitik reaksiyonlar,elektrokimya, iletkenlik ve piller.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
(Course Learning
1. Gerçek ve ideal gaz denklemlerini kullanabilme
2. Moleküler çarpışma elemanlarını hesaplayabilme ve dağılım fonksiyonlarını
kullanabilme.
3. Termodinamiğin 1., 2. ve 3. yasalarını kimyasal olaylarda gözlemleyebilme
4. Kimyasal proseslerde denge kavramını kullanabilme
5. İdeal ve ideal olmayan çözeltilerin fizikokimyasal özelliklerini
6. Kimyasal tepkimelerde tepkime hızını bulabilme ve hızı etkileyen faktörleri istenilenşekilde değiştirebilme
7. Elektrokimyanın temel kavramlarını uygulayabilme becerilerini kazanır
Önkoşullar KIM 101 / KIM 101E
Gereken Olanaklar Temel bilimler ve Matematik
Diğer
Ders Kitabı P. V. Atkins and J. de Paula, 2006, Atkins Physical Chemistry, Oxford Univ.
Press, ISBN:0195685229.
G. W. Castellan, 1983, Physical Chemistry, Addison-Wesley, ISBN:0201103869
Diğer Referanslar I.R. Levine, Mc. Graw Hill,, 1995, Physical Chemistry,, Mc. Graw Hill.
Y. Sarıkaya, 2007, Fizikokimya, Gazi Büro Kitapevi.
Y. Sarıkaya, 2007, Fizikokimya Problem Çözümleri, Gazi Büro Kitapevi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020