Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / ITB 209E - Türkiye ve Dünya
 

ITB 209E - Türkiye ve Dünya

Dersin Amaçları

Bu dersin amaçları:
1. Öğrencileri dünya siyaseti bağlamında Türkiye’nin gündemini oluşturan temel
konular ve sorunlar ile tanıştırmak,
2. Öğrencilere dünya politikasını anlama ve anlamlandırmada kullanılan farklı teorik
çerçeveler hakkında bilgi sunmak,
3. Öğrencileri günümüz küresel siyasetinin karmaşık dinamikleri ışığında Türkiye’nin
ilişkilerini analitik ve eleştirel bir bakışla incelemesini sağlamak,
4. Öğrencilerin bu konularda kendilerini sözlü ve yazılı olarak etkili bir şekilde dile
getirmelerini sağlamaktır.

Dersin Tanımı

Bu ders, Türkiye’nin dünya ile ilişkilerine dair temel konuları ve sorunları ele alarak, öğrencilerin bu konulara analitik ve eleştirel bakış açısı geliştirmelerini sağlayacak kavramsal ve tarihsel donanımı sunar. Ders, dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, dünya siyasetine farklı teorik yaklaşımlar sunulur. İkinci bölümde, Türkiye Cumhuriyeti resmi dış politikası ele alınarak, tarihsel kökenleri ve resmi dış politikaya damgasını vuran temel dinamikler incelenir. Üçüncü bölümde, küreselleşme çağı olarak anılan 1990’lar sonrası dönemde küresel güvenlik, küresel ekonomi ve küresel normlar ışığında Türkiye’nin iç ve dış politikasının nasıl şekillendiği analiz edilir. Dördüncü bölümde, Türkiye’nin, A.B.D., Avrupa, Avrasya ve Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerinde güncel sorunlar ele alınır.

Koordinatörleri
Ayşe Sözen Usluer
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024