Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislikte Isı Geçişi
İngilizce Heat Transfer In Engineering
Dersin Kodu
GEM 216E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 4
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Selma Ergin
Dersin Amaçları 1. Bir çok değişik ısı transferi probleminin çözümü için gerekli analitik yeteneğin temellerini oluşturmak.
2. Mühendisleri ilgilendiren değişik ısı geçiş cihazları ve yapıları için ısı geçişi etkilerini tanımlayan matematik modelleri kurmayı ve çözmeyi öğretmek.
3. Isıl sistemlerin davranışını anlamak için ısı transferinin ilkelerini öğretmek.
Dersin Tanımı Giriş ve temel kavramlar, ısı geçişinin temel yasaları, ısı iletim denklemi, sürekli durumda ısı iletimi, ısı üretimi, kanatlı yüzeyler, zamana bağlı ve çok boyutlu ısı iletimi, taşınımın temelleri, sınır tabaka teorisi, zorlanmış taşınım: dış akış, zorlanmış taşınım: iç akış, doğal taşınım, ışınımla ısı geçişi.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
I. Enerji dengesi ile ilgili yasaları ve fiziksel kavramları, ısı geçiş mekanizmalarını ve ilgili malzeme özelliklerini anlama
II. Bir boyutlu, çok boyutlu, sürekli ve zamana bağlı ısı iletimi kavramları ve ilgili sınır ve başlangıç şartlarını anlama
III. İçinde ısı üretimi olan veya genişletilmiş yüzeylerden olan belli ısı iletim problemlerinin çözümünde analitik ve sayısal çözüm metodlarını kullanma
IV. Bir boyutlu ve toplam kütle yaklaşımı ile zamana bağlı ısı iletim problemlerinin çözümünde analitik ve grafik çözüm tekniklerini kullanma
V. Taşınımla olan ısı geçişinin yönetici denklemlerini, yasalarını ve fiziksel kavramlarını anlama. İç ve dış laminer ve türbülanslı akışlarda taşınım la ısı geçişi problemlerinin analizini sınır tabaka kavramının temelleri de dahil olmak üzere anlama. Boyutlu ve boyutsuz ıs taşınım katsayısı için değişik ampirik korelasyonları kullanma ve seçmeyi öğrenme
VI. Doğal taşınıma neden olan sıcaklığa bağlı boyancy kavramını öğrenme ve doğal taşınımla ısı geçişi hesabında kullanılan boyutsuz Grashof sayısını anlama
VII. Siyah ve gri cisim ışınımı dahil olmak üzere elektromanyetik dalgalar, güneş ışınımı ve kızılötesi ışınım kavramlarını anlama. Yayma, yutma, yansıtma ve geçirgenlik gibi ışınım özellikleri kavramlarını anlama. Siyah ve gri yüzeyler arasındaki ısıl ışınım hesabını ve görme faktörü kavramını anlama becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Heat and Mass Transfer, A Practical Approach, Third Edition (SI Units) , Y.A. Çengel, McGraw-Hill, 2006.
Diğer Referanslar Introduction to Heat Transfer, F.P. Incropera and D.P. DeWitt, 2nd Edition, John Wiley &Sons, 1990.
Fundamentals of Heat and Mass Transfer, F.P. Incropera and D.P. DeWitt, 4th Edition, John Wiley, 1996.
Heat Transfer, J.P.Holman, 8th ed., McGraw-Hill, 1997.
Heat Conduction, S. Kakaç, Y.Yener, Hemisphere Publ., 1985.
Conduction Heat Transfer, V.S. Arpacı, Addison-Wesley, 1966.
Heat Transfer, M.N.Özışık, McGraw-Hill, 1989.
Thermal Radiation Heat Transfer, R. Siegel, J.R. Howell, McGraw-Hill, 1981.
Heat Transfer, A Practical Approach, Y.A. Çengel, McGraw-Hill, 1998.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020