Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Tasarımına Giriş
İngilizce Introduction to Engineering Design
Dersin Kodu
DEN 211 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Sarıöz
Dersin Amaçları Dersin temel amacı mühendislik dizaynı kavramının ve tasarım geliştirme süreci ve dizayn faaliyetlerinin tanıtılmasıdır. Ayrıca Gemi ve Deniz Teknolojisi mühendisi adayının mesleğiyle ilgili konularda bir tasarım geliştirebilme, grup çalışması yapabilme, sözlü ve poster sunumları hazırlayarak sunum ve kendini ifade edebilme yeteneği, bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Mühendislik Tasarımına Giriş dersinin ana odak noktası öğrencilere mühendislik tasarım işlemi, araştırma – geliştirme, ekip çalışması, iletişim yöntemleri, mühendislik standartları ve teknik dokümantasyon konularını tanıtmaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler ekip çalışması ile yaratıcılık ve kabiliyetlerini kullanarak tasarım işlemininim gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanacaktır. Bu çerçevede öğrenciler mühendislik tasarım problemlerinin formülasyon ve çözümüne ilişkin mühendislik yöntemlerini kullanacaktır. Öğrenciler ayrıca yaptıkları tasarım faaliyetlerinin teknik rapor halinde sunulmasını ve paylaşılmasını öğrenecektir. Dersin içeriği aşağıdaki gibidir:
• Mühendislik Tasarım İşlemi
• Mühendislik Tasarım Alternatiflerinin Üretilmesi ve Değerlendirmesi
• Teknik Skeç ve Çizimler
• Ölçme ve İstatistik
• Mühendislik Standartları
• Teknik Dokümantasyon
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki konularda bilgi ve beceri sahibi olacaktır:

I. Mühendislik tasarım işlemini uygulanması,
II. Mühendislik tasarım problemleri ile ilgili bilgilere ulaşma,
III. Mühendislik tasarım problemlerinin çözümünü etkileyen teknik faktörleri tanımlama ve değerlendirme,
IV. Tasarım çözümleri üretmek ve sunmak üzere bilgisayar destekli dizayn yöntemleri kullanma,
V. Tasarım işleminin sonuçlarını teknik raporlar ve sunumlar halinde takdim etme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Hurst, K.,. Mühendislik Tasarımı İlkeleri. Çeviren: Faruk İnaltekin. Yayına hazırlayan: Aydın Bodur, Bileşim Yayınları Teknik Kitaplar, Yayın No: 219, İstanbul, 2006.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024