Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gemi Teorisi
İngilizce Ship Theory
Dersin Kodu
GEM 321E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
- 3 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Metin Taylan
Dersin Amaçları 1. Gemi ve deniz araçlarının temel hidrostatik ve -hem hasarsız hem yaralı -stabilite kavramlarının anlaşılması,
2. Gemi ve deniz araçlarının çeşitli durumlarda hidrostatik , stabilite ve denize iniş özellik ve karakteristiklerinin belirlenme ve çözümü için değişik tekniklerin verilmesi,
3. Gemi ve deniz araçlarının stabilite ve güvenliğinin ulusal ve uluslararası stabilite kurallarına göre belirlenmesi
Dersin Tanımı Alan, alan merkezi, atalet momenti hesabı, yaklaşık formüller. Hidrostatik eğriler hesap ve çizimi. Gemi enine stabilitesi, başlangıç stabilitesi, ağırlık ve form etkileri. Büyük açılarda stabilite hesap metodları. Serbest su yüzeyi etkisi, kayıcı yükler. Meyil deneyi. Boyuna stabilite, trim hesapları. Stabiliteyi etkileyen faktörler. Dinamik stabilite. Dalgalar arasında stabilite. Permeabilite. Özel tip gemilerde stabilite. Karaya oturma ve havuzlamada stabilite. Uluslararası stabilite kriterleri, IMO, SOLAS kuralları. Yaralı stabilite hesaplarına giriş. Denize indirme
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci, gemi ve deniz araçlarının;
1. Temel hidrostatik kavramlarını bilir,
2. Hem hasarsız ve hem de yaralı stabilite kavramlarını ve hesap yöntemlerini bilir ve uygular,
3. Gemilerin stabilitesini, ulusal ve uluslararası stabilite kriterlerine göre değerlendirir,
Denize indirme ve havuzlama temel prensiplerini bilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı 1. Ders notları ve sunumları (Class notes and slides), Metin Taylan, 2019
2. C. B. Barrass and D. R. Derrett, Ship Stability for Masters and Mates, 7th Edition, Elsevier, 2012
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024