Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe National History I
İngilizce National History I
Dersin Kodu
NTH 103 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Kon
Dersin Amaçları 1. Türk modern tarih sürecine şekil vermiş olan çeşitli siyasi, ekonomik ve sosyolojik faktörlerin birbirleriyle ilişkilerini anlayabilmek. 2. Türk modernleşme deneyimindeki baskın sosyolojik ve tarihsel güçlerine eleştirel bir bakış açısını geliştirmek. 3. Öğrencilerin tarihsel metinleri okuma tekniklerini geliştirmek
Dersin Tanımı Bu ders, öğrencilere modern Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi gelişimini anlamak için gerekli bilgi birikimini ve metodolojiyi sağlamayı hedeflemektedir. Cumhuriyet'in içinden geçtiği tarihi safhalar dersin ana konusunu oluşturmaktadır. Ders boyunca tek boyutlu anlatımlar sorgulanıp çok boyutlu perspektifler öne sürülecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler 1. Son Osmanlı döneminden Cumhuriyet yıllarına uzanan zaman diliminde Türkiye’ye biçim veren kompleks dinamikler üzerindeki bilgilerini artıracak, 2. Türkiye'nin modernleşme deneyiminin kompleks dinamiklerini eleştirel bir biçimde hem sözlü hem de yazılı olarak tanıma ve tartışma yeteneklerini geliştirecek, 3. Tarih, tarihçilik ve siyaset arasındaki ilişkiler üzerinde eleştirel bir bakış edinecektir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Farklı kitap bölümleri ve makalelerden oluşan fotokopi tarzındaki okuma kitabı
Diğer Referanslar Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye'nin Tarihi, İletişim Yayınları, İstanbul 2018.
İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Asrı, Kronik Yayınları, İstanbul 2018
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023