Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Termodinamik
İngilizce Thermodynamics
Dersin Kodu
GEM 204 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 2 2 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Oğuz Salim Söğüt
Dersin Amaçları 1.Termodinamiğin enerji dönüşümleri ile ilgili ilkelerini öğretmek.
2.Termodinamik özelikler arasındaki bağlantıları elde edebilmek için saf maddeleri faz değişimleri ile
beraber öğretmek ve termodinamik özelik tablolarının kullanılmasını öğretmek
3.Termodinamiğin birinci yasasını enerjinin korunumu ilkesi ile beraber vermek ve birinci yasann kapalı
ve açık sistemlere uygulanmasını öğretmek
4.Mühendislik sistemlerinin performanslarının teorik limitlerini belirleyebilmek için termodinamiğin ikinci
yasasını entropi konsepti ve enerji geçişi sırasındaki tersinmezlikler ile birlikte öğretmek
5.Termodinamiğin temel kavramlarını pratik mühendislik problemlerinin analizini yapabilmek için
öğretmek
Dersin Tanımı Giriş ve Temel Kavramlar: Termodinamik ve Enerji, Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji Dönüşümleri
ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddelerin Özelikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol
Hacimleri İçin Kütle ve Enerji Çözümlemesi, Termodinamiğin İkinci Yasası: Isı Makinaları, Soğutma
Makinaları ve Isı Pompaları, Carnot Çevrimi, Entropi ve Entropinin Artışı İlkesi, Ekserji: İş Potansiyelinin
Bir Ölçüsü
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla geçen öğrenciler:
I. Termodinamik kavramını enerji dönüşümü olarak anlama
II. Enerji dönüşümleri ile ilgili günlük mühendislik örneklerinden yararlanabilme
III. Termodinamik özelikler arasındaki bağlantıları kullanabilme
IV. Mühendislik hesaplamalarında termodinamik tabloları kullanabilme
V. Enerjinin Korunumu ilkesini veya termodinamiğin birinci yasasını anlama ve uygulayabilme
VI. Açık ve kapalı sistemlerle ilgili problemleri çözme ve ideal gaz denklemini kullanabilme
VII. Termodinamiğin ikinci yasasını anlama ve uygulayabilme
VIII. Mühendislik sistemlerinin performansını içeren problemleri çözme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Y.A. ÇENGEL, M.A. BOLES, 2007, THERMODYNAMICS, AN ENGINEERING
APPROACH, MCGRAW-HILL.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024