Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sörvey Faal.İş Sağ. ve Güven.
İngilizce Occupational Health and Safety in Survey Activities
Dersin Kodu
DEN 458 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Hakan Akyıldız
Dersin Amaçları Teknik sörvey faaliyetleri yerine getirirecekler için;
I.İş sağlığı ve güvenliği kapsamında temel teorik bilgilerin sunulması,
II. Ulusal ve uluslararası mevzuat ve teknik emniyet kuralları çerçevesinde temel yükümlülüklerin öğretilmesi,
III. Olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesiyle ilgili bilgilerin iyi ve kötü uygulama örnekleriyle verilmesi,
IV. Güvenli çalışma kültürünün verilmesi.
Dersin Tanımı Teknik sörvey faaliyetlerinde yer alacaklara yönelik, ulusal ve uluslararası mevzuat ile teknik emniyet kuralları hakkında bilgilendirme; iyi ve kötü uygulama örneklerinin ele alınması.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. SOLAS (Denizde Can Emniyeti) Sözleşmesinin genel gereksinimlerini öğrenir.
II. Sörvey faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramları öğrenir
III. Sörvey faaliyetlerinde iş kazaları, meslek hastalıkları ve korunma yollarını öğrenir,
IV. Sörvey faaliyetlerinde tehlike, risk, önleme ve güvenlik kültürünü öğrenir,
Önkoşullar None
Gereken Olanaklar None
Diğer None
Ders Kitabı -Türk İş, İş sağlığı ve Güvenliği Ders Notları, 2014.
-H.S. Selek, 2020, “İş Sağlığı ve Güvenliği (ISG) – Temel Konular”, Seçkin Yayıncılık, 2020.
Diğer Referanslar - IMO Sözleşme ve Kodları / IMO Conventions and Codes
- Türk Loydu Kuralları / Türk Loydu Rules
- IACS Resolutions and Guidelines / IACS Kural ve Kılavuzları
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, TMMOB Makina MO
- Tersanelerde Kazaların Önlenmesi ve İş Güvenliği, ÇASGEM
- Gemi İnşa, Tamir ve Bakım Tersanelerinde İş Sağlığı ve Emniyeti, GİSBİR
- IACS PR37 Procedural Requirement for Confined Space Safe Entry
- IACS Rec 72 Confined Space Safe Practice
- IACS Rec 134 Boat Transfers Safe Practice
- IACS Rec 136 Guidelines for Working at Height
- IACS Rec 140 Recommendation for safe precautions during Survey and Testing of Pressurized Systems
- Türk Loydu ST-D60 İş Güvenliği Talimatı
- 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Bağlı Yönetmelikler
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022