Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Deniz Endüstrisinde Emniyet Yönetimi ve Risk Analizi
İngilizce Safety Mang.&Risk Analy.
Dersin Kodu
DEN 327E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ayhan Menteş
Dersin Amaçları 1. Risk analizi ve emniyet yönetimi konularıyla ilgili olarak öğrencilere temel bir anlayış vermek.
2. Belirsizlik altında karar verme süreçlerine uygulanan olasılık ve risk analiz teknikleri hakkında anlayış geliştirmek
Dersin Tanımı Giriş; olasılık ve emniyet kavramı temel bileşenleri; veri analizi; kaza istatistikleri; nitel ve nicel emniyet analizi; tehlike tanımlama teknikleri: HAZOP, FMEA; FTA, ETA vb.; Biçimsel Emniyet Analizi (FSA): temel elemanlar, maliyet-fayda analizi, genel bir balıkçı teknesi için FSA sistemi; Bulanık Mantık ve Bulanık Küme Teorisi (FST); risk azaltma teknikleri: risk azaltma ve acil durumlara hazır olma: işletme, mühendislik, operasyonel yöntemlerin kullanımı; ALARP; vaka çalışmaları.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Üstel ve Bernoulli modellerinin uygulanması, uzman değerlendirmeleri ve belirsizlik oranlarının belirlenmesi için veri tabanlarının kullanılması ve olaylar arasındaki bağımlılıkların modellenmesi için Bayesian ağlarının kullanımıyla risk tayininde olasılığın uygulanması
2. Hata ve olay ağaçlarını kurulumu ile sistem davranışını modellemek için Boolean tekniklerini uygulama
3. Nitel ve nicel tekniklerin sınırlarını yorumlama
4. Stokastik modellerin anlaşılması ve uygulanması, hata ağacı ve olay ağacı modellerinin belirlenmesi, yaygın hataların belirlenmesi ve modeller içerisinde belirsizliklerin çoğaltılması
5. Verinin belirsiz, bulanık veya eksik olduğu durumlarda, problemleri çözmek için karar analiz tekniklerinin uygulanması
6. Sonuç ve karar modellemesi ile ilgili olarak ALARP risk tabanlı karar durumunun yapısını ifade edebilme
7. Maliyet-fayda tekniklerini uygulama
becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024