Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Mühendislik Matematiği
İngilizce Engineering Mathematics
Dersin Kodu
GEM 210E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 3
4 4 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Devrim Bülent Danışman
Dersin Amaçları 1. Lineer denklem sistemlerinin çözüm yöntemlerini öğretmek, matris ve determinant kavramlarını uygulamada kullanma becerisi sağlamak.
2. Diferansiyel denklemleri anlamak, kurmak, çözmek ve yorumlamak için gerekli olan temel kavramları tanıtmak ve çeşitli tipte diferansiyel denklem çözme teknikleri öğretmek.
3. Matematik bilgilerini mühendislik problemlerine uygulama becerisi kazandırmak.
Dersin Tanımı Matrisler ve Lineer Denklem Sistemleri, Vektör Uzayları, Özdeğerler ve Özvektörler, Birinci Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Yüksek Mertebeden Lineer Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşümleri, Birinci Mertebeden Lineer Diferensiyel Denklem Sistemleri.
Dersin Çıktıları Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki becerileri elde eder:

1. Lineer denklem sistemlerinin çözümünü bulabilir, matrislerle aritmetik işlemler yapabilir, matrisin tersini bulabilir, matrisin determinantını hesaplayabilir ve Cramer kuralını kullanarak lineer sistemleri çözebilir,
2. Vektör uzayı, taban ve boyut kavramlarının önemini öğrenebilir; matrislerin özdeğerlerini ve özvektörlerini bulabilir,
3. Diferansiyel denklemleri belli özelliklerine göre sınıflandırabilir,
4. Birinci mertebeden lineer ve belirli tipte lineer olmayan diferansiyel denklemleri çözebilir, çözümleri yorumlama ve lineer denklem çözümleri için varlık ve teklik koşullarını anlayabilir,
5. Yüksek mertebeden sabit katsayılı lineer denklemler için çözüm bulma ve lineer bağımsız çözümlerden tüm çözümleri türetebilir; lineer diferansiyel denklem sistemlerini lineer cebir yöntemleriyle çözebilir; Laplace dönüşümü kullanarak başlangıç değer problemleri çözebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı DIFFERENTIAL
EQUATIONS
& LINEAR ALGEBRA
C. Henry Edwards
David E. Penney
The University of Georgia
David T. Calvis
Baldwin Wallace University
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024