Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Yüzen Cisimlerin hidrostatiği
İngilizce Hydrostatics of Marine Vehic.
Dersin Kodu
DEN 340E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hakan Akyıldız
Dersin Amaçları 1. Ders için gerekli mühendislik kavramlarını anlamak
2.Gemi ve deniz yapıları için hidrostatik hesapları anlamak

3.Değişik teknikler kullanarak hidrostatik kavramlarını hesaplamak
4.Ulusal ve uluslararası güvenlik gereksinimlerini dikkate alarak gemi ve deniz yapıları için güvenlik değerlendirmesi yapmak
Dersin Tanımı Gemi geometrisi; Alan, hacim,ağırlık merkezi hesapları; alan ve hacim merkezleri hesapları; hidrostatik hesaplar ve eğrileri.
Dersin Çıktıları 1. Gemi hidrostatiği kavramına aşina olmak,
2. Gemi hidrostatik hesaplarını yapabilmek,
3. Uluslararası kriterlerine aşina olmak,
4. Gemi hidrostatiği üzerine araştırma yapabilir olmak ve yol gösterici olabilmek.
Önkoşullar YOK
Gereken Olanaklar YOK
Diğer YOK
Ders Kitabı Akyıldız, H., Gemi ve deniz yapıları hidrostatiği ve stabilitesi, Çözümlü Problemler, 2020, İTÜ Vakfı Yayını.
Diğer Referanslar Baykal, R. ve Yıldız, A (1989). Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi, Çözümlü Problemleri. İTÜ Gemi İnşaatı
ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İTÜ Matbaası.
Yılmaz, H. (2006). Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi. Birsen Yayınevi, İstanbul

Stokoe, E. A. (2003). Reed’s Naval Architecture for Marine Engineers, Reprinted by Adlard Coles
Nautical, London.
Biran, A.B. (2003). Ship Hydrostatics and Stability. Butterworth-Heinemann, Elsevier Publishing
Rawson K.J. and Tupper E.C., (2002). Basic Ship Theory, Fifth Edition, Reprinted.
Baxter B., (1992). Naval Architecture, Second Edition, Warsash Nautical Bookshop.
Derret D.R. (2006), Ship Stability for Masters and Mates, Sixth Edition – Consolidated 2006,
Butterworth-heinemann Ltd, Elsevier.
Gemi Mühendisliği El Kitabı, (2008). Editör, Prof.Dr. Tamer Yılmaz.
Tupper E.C. (1998). Introduction to Naval Architecture, Butterworth-Heinemann.
Press.
Gilmmer T.C. and Johnson B., (1982). Introduction to Naval Architecture, Naval Institute
Lewis E.V. (1988). Principles of Naval Architecture, Volume I, Stability and Strength, SNAME
Publication.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024