Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Wave Mechanics
İngilizce Wave Mechanics
Dersin Kodu
DEN 318E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Şafak Nur Ertürk Bozkurtoğlu
Dersin Amaçları 1. Deniz dalgaları mekaniğinin temel kavramlarını öğretmek
2. Deniz dalgaları mekaniği problemlerini çözme ve yorumlama becerisi kazandırmak.
3. Kıyı yapılarının, deniz araçlarının ve limanların dizaynında, kıyıların korunmasında ve deniz durumlarının tahmininde gerekli olacak temel ve uygulamalı dalga mekaniği bilgisini vermek
Dersin Tanımı Derin ve sığ su dalga teorileri, Dalga zerreciklerinin kinematiği, Lineer olmayan dalga teorileri, Farklı dalga teorilerinin geçerlilik domenleri, Dalga kırılma mekaniği, Refraksiyon, Difraksiyon ve Yansıma, Tek yönlü dalga spektrumu, Tek yönlü dalga spektrum formülleri, Çok yönlü dalga spektrumu, Dalga İstatistiği, Dalga yükseklik ve periyod dağılım diyagramları, Spektra formülasyonu ve dağılım diyagramları yardımıyla kısa ve uzun dönem dizayn dalga yüksekliği hesabı
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Farklı derinlikler için dalga özelliklerini hesaplayabilme,
II. Dalga hareketlerini tanımlayabilme
III. Refraksiyon, Difraksiyon ve Yansıma problemlerini çözebilme,
IV. İstatiksel dalga hesabı yapabilme,
V. Çeşitli yapılar üzerine etkiyen dalga kuvvetlerini hesaplayabilme
VI. Farklı dalga teorilerini yorumlayabilme

becerilerini kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Dean, Robert G. and Dalrymple, Robert A. “Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists”, World Scientific, 1994.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024