Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gemi Teorisi
İngilizce Ship Theory
Dersin Kodu
DEN 341E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 5
3 3 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Hakan Akyıldız
Dersin Amaçları 1. Ders için gerekli mühendislik kavramlarını anlamak
2. Gemi ve deniz yapıları için hem yarasız hem de yaralı stabilite kavramını ve hidrostatik hesapları
anlamak

3. Değişik teknikler kullanarak hidrostatik ve stabilite kavramlarını hesaplamak
4. Değişik teknikler kullanarak denize indirme hesaplarını yapmak
5. Ulusal ve uluslararası güvenlik gereksinimlerini dikkate alarak gemi ve deniz yapıları için güvenlik
değerlendirmesi yapmak
Dersin Tanımı Alan, hacim,ağırlık merkezi hesapları; alan ve hacim merkezleri hesapları; hidrostatik hesaplar
ve eğrileri, Başlangıç stabilitesi; ağırlık değişiminin etkileri; büyük açılarda stabilite; Serbest
yüzey etkileri; Meyil testi; dinamik stabilite; dalgalarda ve karaya oturmada stabilite; stabilite

kriterleri; boyuna stabilite ve trim; yaralanma hesapları; uluslararası bölmeleme kuralları; denize
indirme hesapları; statik, dinamik ve basınç hesapları.
Dersin Çıktıları 1. Gemi stabilitesi kavramına aşina olmak,
2. Gemi stabilitesi hesaplarını yapabilmek,
3. Uluslararası stabilite kriterlerine aşina olmak,

4. Gemi stabilitesi üzerine araştırma yapabilir olmak ve yol gösterici olabilmek.
Önkoşullar GEM 211/ GEM 211E & DEN 111/ DEN 111E
Gereken Olanaklar excel, word, autocad
Ayrıca, öğrenciler hesaplamalı çalışmalar için bilgisayar programı kullanımına teşvik
edileceklerdir.
Diğer
Ders Kitabı Akyıldız, H., Gemi ve deniz yapıları hidrostatiği ve stabilitesi, Çözümlü Problemler, 2010, GMO Yayını.
Diğer Referanslar Baykal, R. ve Yıldız, A (1989). Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi, Çözümlü Problemleri. İTÜ Gemi İnşaatı
ve Deniz Bilimleri Fakültesi, İTÜ Matbaası.
Yılmaz, H. (2006). Gemi Hidrostatiği ve Stabilitesi. Birsen Yayınevi, İstanbul

Stokoe, E. A. (2003). Reed’s Naval Architecture for Marine Engineers, Reprinted by Adlard Coles
Nautical, London.
Biran, A.B. (2003). Ship Hydrostatics and Stability. Butterworth-Heinemann, Elsevier Publishing
Rawson K.J. and Tupper E.C., (2002). Basic Ship Theory, Fifth Edition, Reprinted.
Baxter B., (1992). Naval Architecture, Second Edition, Warsash Nautical Bookshop.
Derret D.R. (2006), Ship Stability for Masters and Mates, Sixth Edition – Consolidated 2006,
Butterworth-heinemann Ltd, Elsevier.
Gemi Mühendisliği El Kitabı, (2008). Editör, Prof.Dr. Tamer Yılmaz.
Tupper E.C. (1998). Introduction to Naval Architecture, Butterworth-Heinemann.
Press.
Gilmmer T.C. and Johnson B., (1982). Introduction to Naval Architecture, Naval Institute
Lewis E.V. (1988). Principles of Naval Architecture, Volume I, Stability and Strength, SNAME
Publication.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020