Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi / ADM 505E / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Petrol ve gaz endüstrisine genel giriş, dip tarama, delme ve üretim süreçleri.
2 Dip tarama çeşitleri ve donanımları; tarama mekanizması, tarama sürecinin temel bileşenleri: kazı, taranmış malzemenin taşınması ve uzaklaştırma işlemleri.
3 Dip taramanın tipik deşarjları, delme ve üretim aktiviteleri; yağ ve su bazlı delme çamurları, üretilen su gibi. (Kısa sınav 1)
4 Tehlikeli maddeler, petrol yatağı kimyasalları ve üretilen su kavramları: tanım, kimya, özellikler ve düzenlemeler.
5 Dip tarama, delme ve üretim aktivitelerinin çevresel etkileri; bulanıklık, su kalitesi, yeniden süspanse sediman.
6 Yeniden süspanse sedimanın fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkileri. (Kısa sınav 2)
7 Üretilen suyun önemi ve başlıca bileşenleri (tuz, petrol ve yağ, inorganik ve organik kimyasallar, doğal olarak oluşan radyoaktif maddeler (NORM)).
8 Ara tatil
9 Üretilen suyun yararlı kullanımları ve işlenmesi; üretilen su deşarjlarının çevresel akıbeti.
10 Üretilen su, sediman ve biyota için örnekleme ve analiz teknikleri: Örnek toplama, isimlendirme ve saklama, örnek özü çıkartımı, temizleme, aletsel analiz. (Kısa sınav 3)
11 Veri işleme, korelasyon analizi, veri değerlendirmesi ve yorumu.
12 Açık deniz dip tarama, delme ve üretim aktiviteleri için yönergeler ve düzenlemeler
13 Üretim atık deşarjlarınin etkilerinin değerlendirilmesi. (Kısa sınav 4)
14 Kimyasal tehlikesi ve risk değerlendirmesi için kullanılan modeller (CHARM modeli)
15 Öğrenci araştırma raporlarının sunumlarla beraber teslimi.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024