Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 107 - İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
 

SNT 107 - İlkçağ Anadolu Uygarlıkları

Dersin Amaçları

Bu ders ile,
1. Anadolu’da varlık gösteren uygarlıkların kültürleri ve sanatları hakkında bilgi kazandırmak,
2. uygarlıklar tarihi ve kültürü ile ilgili olarak bir bellek oluşturarak öğrencileri kültürel
varlıkları koruma bağlamında bilinçlendirmek,
3. kültürel tarih ile günümüz kültürü arasındaki ilişkiler hakkında farkındalık yaratmak
amaçlanmaktadır

Dersin Tanımı

Ders kapsamında tarih öncesi Anadolu yerleşimlerinin başlıca özellikleri ile ilkçağdaki Hitit,
Frig, Urartu, Lidya, Likya, Karya, Bitinya, Trakya, vb. uygarlıklarının ve İyonya ile Helenizmin
Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve bu kültürlerin günümüze yansımalarının nasıl
olduğu konuları incelenecektir.

Koordinatörleri
Mehmet Güler
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023