Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 107 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
İngilizce Ancient Civilizations in Anatolia
Dersin Kodu
SNT 107 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Mehmet Güler
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. Anadolu’da varlık gösteren uygarlıkların kültürleri ve sanatları hakkında bilgi kazandırmak,
2. uygarlıklar tarihi ve kültürü ile ilgili olarak bir bellek oluşturarak öğrencileri kültürel
varlıkları koruma bağlamında bilinçlendirmek,
3. kültürel tarih ile günümüz kültürü arasındaki ilişkiler hakkında farkındalık yaratmak
amaçlanmaktadır
Dersin Tanımı Ders kapsamında tarih öncesi Anadolu yerleşimlerinin başlıca özellikleri ile ilkçağdaki Hitit,
Frig, Urartu, Lidya, Likya, Karya, Bitinya, Trakya, vb. uygarlıklarının ve İyonya ile Helenizmin
Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve bu kültürlerin günümüze yansımalarının nasıl
olduğu konuları incelenecektir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024