Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 107 - İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
 

SNT 107 - İlkçağ Anadolu Uygarlıkları

Dersin Amaçları

1.Anadolu'da varlık gösteren uygarlıkların kültürleri hakkında bilgi kazandırmak,
2.Uygarlıklar tarihi ve kültürü ile ilgili olarak bir bellek oluşturarak öğrencileri kültürel varlıkları koruma bağlamında güçlendirmek,
3.Kültürel tarih ile günümüz kültürü arasındaki ilişkiler hakkında farkındalık yaratmaktır.

Dersin Tanımı

İlkçağ Anadolu Uygarlıları dersi kapsamında Tarih Öncesi Anadolu yerleşimlerinin başlıca özelliklerini ve ilkçağ Hitit, Firig, Lidya, Urartu, İyon uygarklıklarının Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve bu kültürlerin günümüze yansımalarının nasıl olduğu konuları incelenecektir.

Koordinatörleri
Ali Hakan Eğilmez
Dersin Dili
Türkçe
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022