Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 107 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İlkçağ Anadolu Uygarlıkları
İngilizce Ancient Civilizations in Anatolia
Dersin Kodu
SNT 107 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 1 3 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ali Hakan Eğilmez
Dersin Amaçları 1.Anadolu'da varlık gösteren uygarlıkların kültürleri hakkında bilgi kazandırmak,
2.Uygarlıklar tarihi ve kültürü ile ilgili olarak bir bellek oluşturarak öğrencileri kültürel varlıkları koruma bağlamında güçlendirmek,
3.Kültürel tarih ile günümüz kültürü arasındaki ilişkiler hakkında farkındalık yaratmaktır.
Dersin Tanımı İlkçağ Anadolu Uygarlıları dersi kapsamında Tarih Öncesi Anadolu yerleşimlerinin başlıca özelliklerini ve ilkçağ Hitit, Firig, Lidya, Urartu, İyon uygarklıklarının Anadolu kültürünün oluşumundaki önemi ve bu kültürlerin günümüze yansımalarının nasıl olduğu konuları incelenecektir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
1.Üzerinde yaşanılan toprakların kültürel tarihi hakkında bilgi kazanır,
2.Kültürel varlıkları koruma konusunda bilinçlenir,
3. müzeleri tanır ve burada sergilenen sanat ürünleri ile tanışır,
4.Antik sanat eserleri üzerinden genel bir estetik bakış becerisi kazanır,
5.Günümüz kültüründe var olan bir takım geleneklerin geçmişle olan ilişkisini tespit edebileceklerdir,
6. Edindiği bilgileri mesleki çalışmalar için bir girdi olarak kullanabilme bilinci kazanır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020