Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 211 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İstanbul: Tarih, Sanat ve Toplum
İngilizce Istanbul: History, Art and Society
Dersin Kodu
SNT 211 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Ayşe Nursel Tuncay
Dersin Amaçları Bu ders kapsamında Osmanlı İmparatorluğu'nun batılılaşmasının İstanbul'un fiziki görünümü, demografik yapısı ve yönetimi üzerindeki etkilerini öğrenmek ve anlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Dersin amacına ulaşmak için önce Roma-Bizans İstanbulu ile batılılaşma öncesi Osmanlı İstanbulu'nun fiziki görünümü, demografik yapısı ve yönetimi ele alınacak, sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun batılılaşma süreci incelenecektir.
Dersin Çıktıları
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Kaynaklar
1) Cyril Mango, 1997, “The Urbanism of Byzantium/Constantinople”, Rassegna, No.72, s.16-23, Bologna.
2) Cyril Mango, 1996, “Konstantinopolis: Kutsal Bir Hıristiyan Kenti”, Dünya Kenti İstanbul, Yayın Yönetmen: Afife Batur, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
3) Semavi Eyice, 1996, “IV. Haçlı Seferleri ile Gelen Batılılar’ın Gördükleri İstanbul”, Dünya Kenti İstanbul, Yayın Yönetmen: Afife Batur, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
4) Halil İnalcık, 1996, “Fatih, Fetih ve İstanbul’un Yeniden İnşası”, Dünya Kenti İstanbul, Yayın Yönetmen: Afife Batur, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
5) Robert Mantran, 1996, “17. Ve 18. Yüzyıllarda İstanbul”, Dünya Kenti İstanbul, Yayın Yönetmen: Afife Batur, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.
6) Jean Ebersold, 1996, Bizans İstanbul’u ve Doğu Seyyahları, İstanbul: Pera Turizm ve A.Ş.
7) Stefanos Yerasimos, “Ottoman Istanbul”, Rassegna, No.72, s.25-35, Bologna.
8) Doğan Kuban, 1994, “Osmanlı Dönemi Mimarisi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.6, s.168-175, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.
9) İlber Ortaylı, 2000, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul: İletişim Yayınevi. (aynı kitap 1983’te Hil Yayınları’ndan çıkmıştı)
10) İlber Ortaylı, 2007, “Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu”, Batılılaşma Yolunda, İstanbul:Merkez Kitaplar.
11) Niyazi Berkes, 2002, Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul:YKY.
12) Gökhan Çetinsaya, 2001, “Kalemiye’den Mülkiye’ye Tanzimat Zihniyeti”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Birinci Cilt, der. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul: İletişim Yayınları.
13) Cemil Koçak, 2001, “Yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Birinci Cilt, der. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul: İletişim Yayınları.
14) Selçuk Akşin Somel, 2001, “Osmanlı Reform Çağında Osmanlıcılık Düşüncesi (1839-1913)”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Birinci Cilt, der. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul: İletişim Yayınları.
15) Cemil Meriç,1983, “Batılılaşma”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, No.8, s.234-244.
16) Şevket Pamuk, 2008, “Bağımlılık ve Büyüme: Küreselleşme Çağında Osmanlı Ekonomisi, 1820-1914”, Seçme Eserleri II Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, İstanbul:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
17) Şerif Mardin, 1983, “Batıcılık”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, No.8, s.245-250.
18) Şerif Mardin, 1985, “19. Yüzyılda Düşünce Akımları ve Osmanlı Devleti”, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C.1, s.342-351.
19) Şerif Mardin, 1971, “Tanzimattan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türkiye: Coğrafi ve Sosyal Araştırmalar, der. E. Tümertekin, s.411-458, İstanbul.
20) Şerif Mardin, 2002, “Yeni Osmanlı Düşüncesi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Birinci Cilt, der. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul: İletişim Yayınları.
21)Niyazi Berkes, 1983, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Batı Uygarlığına Yaklaşım”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, No.8, s.251-254.
22) Vedat Günyol, 1983, “Batılılaşma”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, No.8, s.255-256.
23) Mustafa Cezar, 1971, Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi Bey, Ankara: Türkiye İş Bankası.
24) Çağlar Keyler, 2000, “Arka Plan”, İstanbul Küresel ile Yerel Arasında, der.Çağlar Keyder, çev. Sungur Savran, İstanbul: Metis Yayınları.
25) Emine Kıray, 1993, Osmanlıda Ekonomik Yapı ve Dış Borçlar, İstanbul: İletişim Yayınları.
26) Şevket Pamuk, 1984, Osmanlı Ekonomisi ve Dünya Kapitalizmi (1820-1913), Ankara: Yurt Yayınları.
27) Zeynep Çelik, 1986, Değişen İstanbul, çev. Selim Deringil İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
(özellikle Giriş, 1., 2., 4, 6. ve 7. bölümler)
28) Mehmet Seyitdanlıoğlu, 2010, Tanzimat Döneminde Modern Belediyeciliğin Doğuşu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
29) Serim Denel, 1982, Batılılaşma Sürecinde İstanbul’da Tasarım ve Dış Mekanlarda Değişim ve Nedenleri; basılmış Doktora Tezi, Ankara: O.D.T.Ü..
30) Yıldırım Yavuz; Suha Özkan, 1983, “Osmanlı Mimarlığının Son Yılları”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.4, s.1078-1087.
31) Afife Batur, 1983, “Batılılaşma Döneminde Osmanlı Mimarlığı”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.4, s.1038-1067.
32) Afife Batur, 1993, “Art Nouveau”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.1, s.327-333, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.
33) Afife Batur, 1994, “Oryantalist Mimari”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.6, s.148,149, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.
34) Doğan Kuban, 1993, “Barok Mimari”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.2, s.61-65, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.
35) Doğan Kuban, 1994, “Rokoko”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.6, s.339,340, İstanbul: Kültür Bakanlığı ve Tarih Vakfı Ortak Yayını.
36) Nursel Gülenaz, Nisan 2000 , “İstanbul’daki 19.Yüzyıl Osmanlı Ticaret Hanları”, İstanbul Dergisi, sayı 33, s.43-50.
37) Banister Fletcher, 1967, A History of Architecture on the Comparative Method, 17. Edition, the Athlone Press, University of London.
38) Klaus Kreiser; Christoph H. Neumann, 2008, Küçük Türkiye Tarihi, çev. Yunus Emre Gürbüz, İstanbul, İletişim Yayınları. (özellikle s.191-303 arası okunacak)
39) Aykut Köksal, 2009, “Mimarlık ve Müzik Bağlamında Osmanlı Zihin Yapısının Özgül Niteliği Üzerine”, Anlamın Sınırı, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.


Not. Numaraları koyu yazılmış olan kaynaklar ana kaynaklar olup mutlaka okunması gerekmektedir. Diğerleri yardımcı kaynaklardır.Ders çerçevesinde toplam dört gezi yapılması planlanmaktadır: Birincisi, otobüs ile tarihi yarımadanın sınırlarını görmek üzere kampüsten hareketle. İkincisi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Bölümü; ardından Divan Yolu üzerinden Forum Tauri’ye (Beyazıt Meydanı) kadar yürüyerek. Üçüncüsü, İstanbul’un geleneksel ticaret merkezine hanları ve Batılılaşma dönemi ticaret yapılarını ve dönemin bölgedeki diğer önemli yapılarını görmek amacıyla. Dördüncüsü, İstiklal Caddesi ve Voyvoda Caddesi (Bankalar Caddesi) üzerindeki Batılılaşma dönemi yapılarını incelemek amacıyla. Gezi tarihleri yaklaşık olarak ilk derste belirlenecektir.

Notlandırma: Derse devam ve katılım %5; Kısa sınav %10; vize %35; final %50.

90-100= AA; 85-89=BA; 75-84=BB; 70-74=CB; 60-69=CC; 55-59=DC; 45-54=DD; 44=F
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020