Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 211 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 Dersin Adı: İstanbul: Tarih, Sanat ve Toplum
Öğretim Üyesi: Dr. Nursel Gülenaz e-mail: ngulenaz@gmail.com Şubat 2013
tel. 0536-5851889

Ders Programı

1.hafta: Tanışma; dersin adı, içeriği, programı ve kaynakları hakkında bilgi. İstanbul tarihine giriş.
2. hafta: İstanbul tarihi; Batılılaşma döneminden önce İstanbul’un fiziki görünümü hakkında genel bilgi: Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun klasik dönemi ile Osmanlı İmparatorluğunun klasik döneminde İstanbul’un cadde, sokak yapısı; önemli binaları v.s.
3.hafta: Osmanlı İmparatorluğu’nda Batılılaşma Hareketi’nin başlama koşulları ve Sultan II. Mahmut dönemine kadarki yenilikler
4. hafta: Sultan II. Mahmut döneminden sonraki yenilikler
5. hafta: Batılılaşma ile ilgili makalelerin tartışılması ve kısa sınav
6. hafta: Batılılaşma döneminde Osmanlı ekonomisi ve İstanbul’da ticaret
7. hafta: Batılılaşma’nın İstanbul’un nüfus yapısı, yönetimi ve fiziki görünümüne yansıması
8. hafta: Dönem Ortası Sınavı
9. hafta: Avrupa mimarlık tarihine kısa bir bakış
10. hafta: Mimaride Batılılaşmanın başlaması ve İstanbul’daki ilk uygulamalar (18. Yüzyıl)
11. hafta: 19. yüzyıl yapım programında yer alan yapılar ve özellikleri
12. hafta: Mimaride Batılılaşma ve Yabancı Mimarlar
13. hafta: Batılılaşma ile İstanbul’un ticaret bölgeleri ve ticaret binalarının dönüşümü arasındaki ilişki
14. hafta: İstanbul’daki, Batılılaşma Dönemi öncesi ve sonrasında yapılmış ticaret binalarına örnekler; mimari ve işlevsel özellikleri hakkında açıklamalar.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020