Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 114 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Günümüz Sanatı
İngilizce Contemporary Art
Dersin Kodu
SNT 114 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Çiğdem Kaya Pazarbaşı
Dersin Amaçları 1. Post-modernizmin modernite karşısındaki duruşunun kavranması,
2. Güncel sanata ilişkin dönem ve kavramların incelenerek öğrenciye entelektüel bir bakış açısı kazandırılması,
3. Öğrencinin günümüz sanatından yola çıkarak yaşadığı çağı değerlendirmesine olanak sağlayacak temel bilgilerin verilmesi
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Modern sanatın kaynaklarından başlayarak günümüz sanatının çıkış noktaları analizler ve yorumlar eşliğinde anlatılacak; özellikle 1960 sonrası akımlar eser örnekleriyle incelenecektir.
Dersin Çıktıları 1. Günümüz sanatının farklı anlatım olanaklarını kavrama
2. Moderniteden başlayarak sanatın evrim sürecinde benzerlikleri ve farklılıkları yorumlama
3. Sanata dair kişisel anlatım becerilerini geliştirme
4. Sanatı çağla ilişkilendirerek geçmişle birlikte yaşadığı zamanı değerlendirme becerilerini kazanırlar.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar • Atakan, Nancy, Arayışlar, YKY, İstanbul, 1998.
• Demirkol, Vedat, Batı Sanatında Modernizm ve Postmodernizm, Evrensel Basım Yayın, 2008.
• Germaner, Semra, 1960 Sonrasi Sanat, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1997.
• Lynton, Norbert, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2004.
• Yılmaz, Mehmet, Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Sanat Dizisi, 2006
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020