Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 113E - Sanat ve Yorum
 

SNT 113E - Sanat ve Yorum

Dersin Amaçları

Bu ders ile,
1. mühendislik eğitimi gören öğrenciye, uzmanlık alanının dışında genel kültür ve bilgi vermek,
2. belirli dönem ve biçemlere ilişkin, isim, terim ve kavramları tanımlamak,
3. bir yapıta niçin sanat eseri denildiğini incelemek,
4. sanat yapıtının eleştirisi ve estetik görüşü üzerinde durmak
amaçlanmaktadır.

Dersin Tanımı

Sanat ve Yorum bir tarih dersi olmaktan çok, prehistorik dönemden bugüne dek gelen sanat
biçemlerinin ve akımlarının birbirleriyle karşılaştırılması, bilim, ekonomi ve bulunduğu çağın yaygın görüş ve inançlarıyla ilişkilerinin kurularak aktarılıp, yorumlanmasıdır.

Koordinatörleri
Deniz Çalışır Pençe
Dersin Dili
İngilizce
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024