Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Güzel Sanatlar Bölümü / SNT 113E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Sanat ve Yorum
İngilizce Art and Interpretation
Dersin Kodu
SNT 113E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 - - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Deniz Çalışır Pençe
Dersin Amaçları Bu ders ile,
1. mühendislik eğitimi gören öğrenciye, uzmanlık alanının dışında genel kültür ve bilgi vermek,
2. belirli dönem ve biçemlere ilişkin, isim, terim ve kavramları tanımlamak,
3. bir yapıta niçin sanat eseri denildiğini incelemek,
4. sanat yapıtının eleştirisi ve estetik görüşü üzerinde durmak
amaçlanmaktadır.
Dersin Tanımı Sanat ve Yorum bir tarih dersi olmaktan çok, prehistorik dönemden bugüne dek gelen sanat
biçemlerinin ve akımlarının birbirleriyle karşılaştırılması, bilim, ekonomi ve bulunduğu çağın yaygın görüş ve inançlarıyla ilişkilerinin kurularak aktarılıp, yorumlanmasıdır.
Dersin Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler,
I. Plastik Sanatlar konusunda genel kültür sahibi olurlar,
II. sanat biçemlerini karşılaştırıp yorumlama becerisini kazanırlar,
III. geçmiş ve günümüz sanatının bilim, ekonomi ve toplumla ilişkileri ile ilgili bilgi sahibi
olurlar,
IV. gezi ödevleriyle yaşadıkları şehrin sanat galerilerini, müzelerini tanıma, teorik olarak
öğrendiklerini görsel olarak pekiştirme deneyimi kazanırlar,
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar Antmen, Ahu, 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, Sel Yayınları, İstanbul, 2008
? Farting Stephen, Sanatın Tüm Öyküsü, Hayalperest Yayınevi, İstanbul, 2012.
? Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2002.
? Lynton, N., Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020