Hoşgeldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / CEV 326 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Hava Kirlenmesi
İngilizce Air Pollution
Dersin Kodu
CEV 326 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 6
3 4 1 1
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Kadir Alp
Dersin Amaçları 1. Hava kirlenmesi temel bilgilerinin verilmesi ve diğer çevre mühendisliği alanları ile ilişkilendirilerek
temel hava kirlenmesi altyapısının oluşturulması
2. Teorik ve uygulamalı bilgiler çerçevesinde kavramların laboratuar uygulamaları ile pekiştirilmesi
Dersin Tanımı Hava kirlenmesinin temelleri. Hava kirletici parametreler. Hava kirleticilerin insan sağlığı, yaşam kalitesi
ve ekosistem üzerindeki etkileri. Hava kirletici kaynaklar. Yanma kimyası, yakıtlar. Hava kirletici oluşum
mekanizmaları. Atmosferde kirleticilerin değişimi ve taşınımı. Atmosferik reaksiyonlar. Meteoroloji.
Dağılım modelleri. Endüstriyel hava kirletici kontrol teknolojileri. Çevre hava kalitesi ölçüm teknikleri.
Kaynakta hava kirleticilerin ölçüm teknikleri. Hava kalitesi yönetimi. Küresel hava kirlenmesi problemleri.
Maliyet analizi
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin;
I. Temel hava kirleticileri ve kaynaklarını tanımlayabilmesi
II. Temel hava kirleticilerinin atmosferde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlarını bilmesi
III. Hava koşullarının hava kirlenmesi üzerindeki etkilerini belirleyebilmesi
IV. Katı sıvı ya da gaz bir yakıtın yanmasından çıkacak hava kirleticilerinin cins ve miktarlarının
belirleyebilmesi
V. Temel koşullarda hava kirleticilerin dağılım modelleri ile simulasyonunu yapabilmesi
VI. Hava kalitesi yönetim sistemlerini anlaması
VII. Temel hava kirleticilerilerin emisyonlarını azaltmak için kullanılan kontol sistemlerinin genel
prensiplerini ve çalışma mekanizmalarını tanıması
VIII.Hava kirlenmesi ile ilgili küresel çevre problemleri ve bunların kaynak ve çözümleri hakkında bilgiliolması
IX. Hava kirletici parametrelerin ölçüm metodları ve bunların uygulamaları hakkında bilgi ve beceri
sahibi olması
beklenmektedir.
Önkoşullar KIM101 veya/or KIM101E
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Tünay,O. and Alp,K.,”Hava Kirlenmesi Kontrolü”, İTO Yayınları, No:1996-36, İstanbul,1996.
1. Vallero, D. A., 2007, “Fundamentals of air pollution”, 4th ed., Elsevier, Amsterdam (Kütüphanede e-kaynak olarak mevcut).
2. Wark, K., Warner, C.F., Davis, W.T., 1998, “Air Pollution: Its Origin and Control”, 3rd edition, Addison-Wesley, Menlo Park, CA.
Diğer Referanslar 3. Sportisse, B., 2010, “Fundamentals in Air Pollution From Processes to Modelling”, Springer Netherlands, Dordrecht (Kütüphanede e-kaynak olarak mevcut).
4. Colls, J., 2002, “Air Pollution: Measurement, Modelling and Mitigation”, Spon Press, Taylor & Francis Group, London (Kütüphanede e-kaynak olarak mevcut).
5. Griffin, R. D.,2006, “Principles of Air Quality Management”, 2ndedition, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL.
6. Spellman F. R., 2009, “The science of air: concepts and applications”, 2nd edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL.
7. Seinfeld, J.H. and Pandis S., 2006, “Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change”, 2nd edition, Wiley and Sons Inc. (QC879.6.S45 1998, 2006, Kütüphanede e-kaynak olarak mevcut).
8. Lutgens, F.K., Tarbuck, E.J., 2007, “The Atmosphere: An Introduction to Meteorology”, 10th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.
9. De Nevers, N., 1999, “Air Pollution Control Engineering”, 2nd edition, McGraw Hill, NY.
10. Heinsohn, R.J., Kabel, R.L., 1999, “Sources and Control of Air Pollution”, Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J.
11. O. Tünay and K. Alp, 1996, “Hava Kirlenmesi Kontrolü”, İTO Yayınları, No:1996-36, İstanbul.
12. Müezzinoğlu, A., 2000, “Hava Kirliliği ve Kontrolünün Esasları”, Dokuz Eylül Üni., İzmir.
13. İncecik, S.,1994, “Hava Kirliliği”, İTÜ Yayınları, İstanbul.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2020