Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 309E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fotogrametri I
İngilizce Photogrammetry I
Dersin Kodu
GEO 309E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
2 2 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Zaide Duran
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, öğrencilerin fotogrametrinin temelleri, iç yöneltme, dış
yöneltme, uçuş planlaması ve fotogrametrik değerlendirme konusunda temel bilgi ve becerileri edinmelerini ve fotogrametrik ürünlerin hem klasik Geomatik Mühendisliği hem de diğer uygulama alanları konusunda mesleki birikim sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin Tanımı Fotogrametri kavramının Geomatik Mühendisliği alanında (topografik harita
üretimi, tıp alanındaki uygulamalar, deformasyon ölçmeleri, kültürel mirasın
korunması vb) problemlere çözüm için nasıl kullanıldığını giriş seviyesinde ele alan Fotogrametrinin uygulama alanları, matematik temelleri, uçuş planlaması, resim çekimi vb. konuların işlendiği bir derstir
Dersin Çıktıları 1 Geomatik Mühendisliği içinde Fotogrametrinin Gelişim evrelerini açıklar ve kullanımalanlarını sınıflandırır.
2 Fotogrametride kullanılan koordinat sistemlerini ilgili problemin çözümüne yönelikolarak işlevleri bakımından yorumlar.
3 Resim ve cisim arasındaki ilişkinin kurulması için gerekli matematik modeli kurar.
4 Koordinat sistemleri arasındaki dönüşüm (DÖNME MATRİSİ) için formüle edilmişeşitlikleri kurar, bunlara göre hesapla yapar.
5 Fotogrametrik çalışmalarda kullanılacak resim çekme makinelerini sınıflandırır ve hangiçalışmalarda ne tür bir kamera kullanması gerektiğine karar verir.
6 Fotogrametrik çalışmalarda kullanılacak kameraların kalibrasyonu için gerekli işaşamalarını dizayn eder.
7 Fotogrametrik çalışmalarda kullanılacak kontrol noktalarının elde edilmesi içinfotogrametrik triyangulasyon yöntemini uygular.
8 Dijital fotogrametri kavramını, digital ve analog görüntü arasındaki kavram farkları tarifeder, bunları birbirlerine göre karşılaştırır.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı O. Altan, S. Külür, G. Toz, H. Demirel, Z. Duran, M. Çelikoyan, 2007,
Fotogrametri Cilt 1, 462 s., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
P. R. Wolf, B. A. Dewitt, Elements Of Photogrammetry, 2000
Diğer Referanslar HKMO, Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliği, 2005
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023