Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 306 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Fotogrametri II
İngilizce Photogrammetry II
Dersin Kodu
GEO 306 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Zaide Duran
Dersin Amaçları Bu dersin amacı,öğrencilerine fotogrametrik yöntemle elde eden verilerin
değerlendirmesi, kalite kontrolü, uygulayıcıya sunulması becerilerinin
kazandırılmasını sağlamaktır.
Dersin Tanımı Fotogrametrik üretimin temellerini ve uygulamasını ele alan bir derstir.
Dersin Çıktıları 1 Resim ve cisim arasındaki ilişkinin kurulması için gerekli matematik
modeli kurar ve dayandığı temelleri açıklayarak beceriyle mesleki
problemlerde kullanır.
2 Fotogrametrik değerlendirme için gerekli işlem adımlarını sınıflandırır, (
İç yöneltme, Dış yöneltme) sorunsuz tanımlar.
3 Fotogrametrinin matematik modelini en uygun sonuçları verecek
biçimde düzenler (Normal denklemler (lineer olmayanları lineer hale
dönüştürme)).
4 Fotogrametrik çalışmalarda kullanılacak kontrol noktalarının elde
edilmesi için fotogrametrik triyangulasyon yöntemini uygular.
5 Üretime uygun olarak Demet dengelemesi, bağımsız modellerle
dengeleme yöntemlerini uygular.
6 Analog, analitik ve digital değerlendirme yöntemlerini birbirlerine göre
karşılaştırır, Digital değerlendirme yöntemleri için gerekli görüntü
işleme tekniklerini kullanarak sonuca ulaşır.
7 Fotogrametrik yazılımları hangi aşamalarda kullanılacağına karar verir,
önceliklerini belirler, sonuçlar hakkında yorum yapar ve elde edilen
sonuçları doğrular.
8 Fotogrametrik değerlendirme sonucu elde edilen ürünleri karşılaştırır
ve çeşitli proje uygulamaları için hangi tür ürüne gereksinimi olduğuna,
ürünü kullanacak kurum veya kişilerle eşgüdümle karar verir.
9 Laser tarama tekniği ve fotogrametri tekniklerini birbirleriyle
karşılaştırır, veri entegrasyonu yöntemlerini açıklar
10 Proje bazında kullanılacak değerlendirme yöntemine ve ürün ölçeğine
karar verir.
11 Gerçekleştirdiği projenin dokümantasyonunu yapar.
Önkoşullar GEO 309 MIN DD veya GEO 309E MIN DD veya JDF 331 MIN DD
veya JDF 331E MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı ? O. Altan, S. Külür, G. Toz, H. Demirel, Z. Duran, M. Çelikoyan, 2007,
Fotogrametri Cilt 1, 462 s., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024