Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 478 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Kamulaştırma Tekniği
İngilizce Expropriation Technique
Dersin Kodu
GEO 478 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 7
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Reha Metin Alkan
Reha Metin Alkan
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, bir kamulaştırma işleminde karşılaşılabilecek tüm adımların, yasal süreçleri ile birlikte detaylı bir şekilde ele alınarak öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında bu konudaki çalışmaları yapabilir hale gelmelerinin sağlanmasıdır.
Dersin Tanımı Bu ders kapsamında, kamulaştırmanın tanımı ve temelleri, bir kamulaştırma projesinde yapılması gereken tüm işlem adımlarını, kamulaştırma davaları ile birlikte detaylı olarak ele alınacaktır.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1-) Kamulaştırma kavramı ve çeşitli yasalara göre kamulaştırmanın tanımını açıklar.
2-) Kamulaştırma hukukunun gelişimi, kamulaştırmaya yetkisi olan kurumlar ve kamulaştırma şartlarını açıklar.
3-) Bir kamulaştırma projesini, yapılması gereken tüm kamulaştırma adımlarını bilerek, gerçekleştirir.
4-) Kamulaştırmada karşılaşılan uyuşumsuzlukları usul ve yöntemlerine göre çözer.
5-) Diğer ülkelerde yapılan kamulaştırma işlemi hakkında bilgi sahibi olarak, ülkemizle karşılaştırma yapar.
Önkoşullar Yok
Gereken Olanaklar -
Diğer -
Ders Kitabı Yalın, D. (2007); Kamu Ölçmeleri Ders Notları, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.
Diğer Referanslar Akay, Y. ve Çiçek, Y. (2005). Uygulamalı Kamulaştırma Tekniği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İstanbul.

Demirel, Z. (2005). Kamulaştırma. Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul.

Köktürk, E. ve Köktürk, E. (2016). Taşınmaz Değerlemesi (Taşınmaz Hukuku-İmar Hukuku-Değerleme Yöntemleri). Seçkin Yayınları, 3. Baskı.

Yıldırım, B. (2018). Kamulaştırma, Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları. Yetkin Yayınevi, 3. Baskı, 1744 sayfa, Ankara.

Yıldız, N. (2000). Kamulaştırma Tekniği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024